Mga senyales na tumatanda ka na

Sa paglipas ng mga panahon, may mga senyales na nagpapakita na ikaw ay tumatanda na. Parte ito ng buhay na hindi maiiwasan na minsan ay mahirap ding tanggapin.

Ang pisikal, mental, at sosyal na indikasyon ay magpapatunay na may pagbabago sa buhay na tumatanda na ang tao.

-Physically. Sa pisikal, nariyan ang naglalabasang wrinkles, namumuting kulay ng buhok, pagbabago sa hitsura ng balat, at minsan ay ang height o tindig na dati ay tuwid ngunit sa paglipas din ng panahon ay umiiksi o nagiging kuba.

Dagdag pa rito na nagiging mahina ang antas ng energy at bumabagal ang metabolism. Nag-iiba na rin ang functions ng kasukasuan at tumitigas ito, humihina ang pandinig, at lumalabo ang paningin. Iba-iba man ito sa bawat tao ay senyales pa rin ito na nag-iiba na rin ang ating edad.

Ang isa pang obvious sa taong nagkakaedad ay ang pag-ayaw nito sa sobrang ingay mula sa mga bagay, lugar, o ibang tao. Mas hanap nila ang makabuluhang pag-uusap o tunog na may katahimikan o calmness. Kapag tumatanda na, ang auditory system ay mas nagiging sensitive kung saan hindi na nagiging komportable ang maingay at magulong environments. Sa magulo at maingay na environment, ang takbo ng utak ay nag-iiba at ang excessive stimuli ay maaaring makapag-irita kaya nagiging challenging ang makapag-focus habang nagsasalita. Hindi na rin masala ang background noise kaya hirap sa konsentrasyong at lumalabas ang pagkairita.

-Mentally. Mahahalata rin sa takbo ng isip kung ang isang tao ay tumatanda na kung saan kabilang dito ang paghina ng memorya, hirap sa konsentrasyon, at bumababa o humihina ang cognitive functions. Nagiging mahirap pag-aralan ang mga bagong bagay o makasabay sa takbo ng teknolohiya. Dagdag pa rito ang tendency na balikan o isipin kung ano ka noon o mas nagiging conservative ang posisyon sa buhay sa kasalukuyan.

-Socially. Dito ay nagiging iba na ang mga prayoridad at interest sa buhay. Mas hinahanap ng mga taong tumatanda ang mga aktibidad o hobbies na nagpapaganda sa relaxation at reflection gaya ng gardening, pagbabasa, paglalakad sa park lalo na kung mapuno ang paligid. Dagdag din dito na mas nanaising mag-stay na lamang sa bahay at magkaroon ng oras sa pamilya.

Sa taong nagkakaedad ay obvious din na nag-iiba na ng social circles, mas pinipili ang taong kasundo at hindi magbibigay ng stress.