Mga paraan sa pagpapatibay ng resistensya

Sa dami ng sakit na nagsusulputan ngayon, marami sa atin ay nalilito na kung paano patitibayin ang resistensya.

Mahalaga ang pagpapatibay ng resistensya upang malayo tayo sa sakit at sa mga gastusin para malunasan ito. At tulad ng sikat na payo ng Dutch philosopher na si Desiderius Erasmus noong 1500, “prevention is better than cure”.

Para may depensa ang ating katawan laban sa iba’t ibang uri ng sakit, sundin ang mga sumusunod:

– Palagiang hugasan ang mga kamay, higit sa nakaugalian

– Kumain ng masusustansyang pagkain partikular ang mga gulay, prutas at isda

– Iwasang magpuyat

– Uminom ng tamang dami ng tubig ayon sa iyong edad at timbang

– Panatiliing nasa maayos ang inyong timbang

– Iwasan ang sigarilyo at mga alcoholic drink

– Kung wala namang ibang iniindang sakit at hanggang maaari ay magkaroon ng regular na exercise. Makabubuti ring magpasuri muna sa inyong doktor kung akma ang ehersisyong na inyong gagawin.

– Iwasan ang stress

Palaging sundin ang mga ipinapayo gaya ng mga nabanggit. Maging maingat lalo kung tayo ay nagkakaedad na. Huwag tayong umasa lagi sa bakuna para makaiwas sa mga delikadong sakit. Ayon sa pag-aaral, kapag ang tao ay nasa senior years – edad 65 pataas – ang response ng kanilang katawan sa bakuna ay mababa na ang bisa kumpara sa mga bakuna sa mga mas bata sa kanila.

Mga senyales na mahina ang resistensya

– madalas at/o pabalik-balik na ubo, meningitis, sinusitis sakit sa balat (buni, hadhad, galis, at iba pa)

– Pamamaga ng internal organs

– Pagkakaroon ng problema sa dugo gaya ng anemia

– Madalas na pagkasira ng tiyan o pagdurumi, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal o pagkahilo

– Pagkakaroon ng hindi normal na timbang

– Pagkakaroon ng diabetes

– Pagkakaroon ng autoimmune disorders tulad ng lupus o alopecia, at iba pa

Mga pagkaing mayaman sa pagpapatibay ng resistensya

– Citrus tulad ng oranges, calamansi, lemon, limes at iba pa na puno ng vitamin C

– Red bell peppers na mayaman sa vitamin C

– Broccoli na mayroong vitamins A, C, at E. Mayroon ding itong fiber at antioxidant

– Yogurt

– Garlic

– Ginger

– Almonds

– Green Tea

– Papaya