Mga paraan sa pagkakaroon ng maayos trabaho

Ano ba ang ibig sabihin ng maayos na trabaho?

Ang isang maayos na trabaho ay isang posisyon na kung saan matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan katulad ng tirahan at kaligtasan habang naibibigay sa iyo ang mga kailangan para makapagtrabaho nang maayos. Ito rin ay ang mga trabahong nakapagbibigay ng inspirasyon upang ilabas ang pinakahusay na abilidad ng isang manggagawa, hikayating manatili sa iisang lugar ng trabaho at tutulungang mapabuti ang pagkatao pagdating sa pagtatrabaho. Bagama’t ang isang maayos na trabaho ay magkakaiba batay sa mga natatanging kakayahan at interes ng tao, may mga pagkaka-pareho pa rin katulad ng pagkakaroon ng sapat na sahod o suweldo.

Paano makamit ang maayos na trabaho?

Para sa karamihan, ang paghahanap nang magandang trabaho ay hindi kasing dali nang pagbuga ng hangin. Ang pagkakaroon ng magandang trabaho ay hindi lamang maaaring iasa sa suwerte kung hindi kailangang magkaroon ng pokus at diskarte. Ang mga sumusunod ay maaaring sundin upang makahanap nang maayos na trabaho ayon sa Indeed Career Guidance:

 1. Alamin ang tungkol sa iyong interes

– Kung nagsisimula pa lamang sa paghahanap ng trabaho, o bago pa lamang sa paghahanap ng trabaho, maaring kapain muna ang sarili kung ano ba ang mga gusto sa isang trabaho.

 1. I-upgrade ang resume

– Ang paggawa ng resume na kapansin-pansin ay unang hakbang sa paghahanap ng trabaho. Kapag gumagawa ng resume, pumili ng mga puwedeng ilagay, na naaayon sa kakayahan na makakakuha ng pansin sa pinag-aplayan. Kasama sa seksyon ng mga karanasan sa trabaho, maaari kang magdagdag ng istatistika, sa ganitong paraan, maipakikita sa employer ang mga nagawa sa mga nakaraang trabaho.

 1. Hanapin ang trabahong naaangkop sa kakayahan

– Magsimula sa pagbabasa sa iba’t ibang naka-posteng trabaho upang makita kung saan at anong uri ng kasanayan naaangkop sa iyo.

 1. Gumawa ng bagong koneksyon

-Sa pamamagitan ng pagsali sa iba’t ibang grupo ng tao, maaaring makakuha ng pagkakataon upang mairekomenda sa iba’t ibang employer.

 1. Maghanap o magsaliksik ng iba’t ibang kumpanya

-Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, magkakaroon ng mas maraming hanay ng kompanyang naghahanap ng kwalipikadong trabahador at naaayon sa kakayahan. Isa ring mabuting dulot ng paghahanap ng iba’t ibang kompanya ay magkakaroon ng maraming oportunidad kung sakali mang hindi matanggap sa isang kompanya.

 1. Magtanong kapag ini-interview

– Ang interview ay paraan para malaman ng kompanyang ina-applyan ang tunkol sayo, ganoon din ang motibo sa pagbabato ng mga katanungan sa kanila. Upang mas makilala rin ang kanilang kompanya.

 1. Maghanap ng dalubhasa patungkol sa career

– Ang pagkakaroon ng dalubhasa ay makatutulong upang maging gabay sa paghahanap ng maayos na trabaho. Siguraduhin lamang na ang lalapitan ay maalam sa larangan na gustong pasukin.

 1. Magsaliksik tunkol sa sweldo at benepisyo

– Kahit pa man hindi umiikot ang lahat sa pera, kailangan pa ring ikonsidera ito sa paghahanap ng maayos na trabaho. Kailangang aralin o ibagay ang lifestyle sa hahanaping trabahao, kung kaya ba nitong sustentuhan ang nakasanayang pamumuhay. Ang isa pang mahalaga ang mga benepisyo na kayang ialok ng isang kompanya.

Kailan masasabing nasa maayos kang trabaho?

 1. No Sunday Blues

– Hindi na namomroblema sa mga bagay na nakakonekta sa trabaho.

 1. Nae-enjoy mo ang pakikisama sa mga katrabaho

– Tinuturing nang kaibigan at hindi lang katrabaho ang mga kasamahan.

 1. Kung pakiramdam ay araw-araw na panibagong pagsubok at hindi na natatakot na sumugal

– Dito, gustong ilabas lahat ng best para sa trabaho.

 1. Hindi na namamalayan ang oras sa trabaho

– Hindi na namamalayan na oras na pala ng uwian dahil sa hindi na napansin ang bilis ng takbo ng oras.

 1. Balanse ang oras sa trabaho at personal na buhay

-Kung hindi na kailangan pang magsakripisyo ng bagay sa personal na buhay para sa trabaho.

 1. Iniisip na ang layunin ng kompanya
 2. Kung ang mga pagkakamali ay nagagamit upang mas lalong mapabuti
 3. Madalas bukang bibig ang tungkol sa trabaho
 4. Nakakukuha ng positibong pananaw
 5. Naa-appreciate ang pagtatrabaho.

Ano ang kahihinantnan ng pagkakaroon nang maayos na trabaho?

Maraming maidudulot na maganda ang pagkakaroon nang maayos na trabaho bukod sa kumita ng pera. Ang unang dahilan ay ang kumita ng pera ngunit para sa iba, isa rin itong daan para makalikom ng karagdagang kaalaman at kakayahan na kakailanganin para sa target na trabaho. Ang mga sumusunod ay ang kagandahan ng pagkakaroon nang magandang trabaho:

 1. Nakapagbibigay ng kalayaan sa aspetong pinansyal
 2. Nahuhulma ang pagkatao
 3. Nakaaambag sa ekonomiya
 4. Nakapagtuturo ng teknikal na kakayahan
 5. Nakabubuo ng propesyunal na grupo
 6. Nagbubukas ng mga posibilidad
 7. Nakatutulong na mas maintindihan ang sarili
 8. Nakapgbibigay ng estabilidad
 9. Nakabubuo ng balanseng oras sa trabaho at personal na buhay
 10. Nagbibigay ng oportunidad upang makapaglakbay
 11. Nakatutulong upang mapaghandaan ang pagreretiro

Mga kahihinatnan ng hindi pagkakaroon ng maayos na trabaho

 1. Walang kasigurauhang pagkakakitaan
 2. Mas magkakaroon ng tsansang makaramdam ng kahirapan
 3. Mahihirapang maglaan para sa pangangailangan at kagustuhan