Mga paraan para magkaroon ng healthy hair

Ang buhok natin ay ang natural filament that grows from the follicles on our scalp. Pangunahing binubuo ito ng protein na tinatawag na keratin, na nagbibigay ng strength and elasticity. Paano malalaman kapag ang buhok natin ay nawawalan ng buhay o nutrisyon?

One way to determine if your hair lacks nutrition is by examining its overall appearance and texture. Kung walang buhay o walang kintab ang buhok, this may be a sign of inadequate nutrition. Additionally, if you notice an increase in hair breakage, may split ends, senyales din ito na kulang ang natatanggap na nutrisyon nito para manatiling malusog.

Kumain ng masusustansyang pagkain. Kapag mas madalas o mas maraming processed food ang kinakain isa ang buhok na bahagi ng ating katawan na nakikitaan ng kakulangan sa nutrisyon. Kapag mas maraming kinokonsumong matatamis na pagkain o inumin ay naaapektuhan din ang buhok. Ganoon din kapag sobra ang unhealthy fatty food na napupunta sa katawan, pumapangit ang buhok.

Hindi rin okay kapag hindi maganda ang lifestyle factors na nakasisira ng buhok tulad ng sobrang heat styling, frequent use of harsh hair products (shampoo, conditioner, gel, oil, etc.) and exposure to environmental pollutants can also contribute to hair lacking the necessary nutrition.

 

Mga pagkain para magkaroon ng healthy hair

– Pagkaing mayaman sa protein gaya ng lean meats, poultry, fish, eggs, beans, and nuts na nagbibigay ng amino acids for hair growth and strength.

– Foods rich in vitamins and minerals gaya ng vitamin A, found in foods like sweet potatoes, carrots, and spinach, promotes the production of oil, which keeps the scalp moisturized.

– Foods rich in vitamin C, abundant in citrus fruits, strawberries, and bell peppers, aids in collagen production, para may support sa hair structure.

– Biotin, also known as vitamin H, na nasa eggs, almonds, and sweet potatoes, plays a vital role para tumubo at mapalitan ang nasira at nawalang buhok.

– Pagkaing mayaman sa iron, zinc, and selenium, which can be obtained from sources like lean meat, whole grains, and nuts.

– Huwag ding kalimutan ang pagkaing rich in omega-3 fatty acids that can improve the health and appearance of hair. These fatty acids, found in fatty fish like salmon, sardines, and mackerel, as well as flaxseeds and walnuts, ay mga Nakano-nourish ng scalp and prevent dryness and flakiness.

– Makatutulong din nang husto ang pag-inom ng tamang dami ng tubig para ang buhok ay hydrated and prevent dryness and brittleness.