Mga pagkaing dapat iwasan kapag mayroong diabetes

Pangkaraniwang sakit ang diabetes kahit saang panig ng mundo. Ano ba ang sakit na ito?

Ang diabetes ay isang uri ng sakit na nakukuha kapag ang level ng blood glucose o mas kilala bilang blood sugar ay mas mataas kaysa sa normal level. Maaari rin itong magdulot ng mas malalang sakit tulad ng sakit sa puso, pagkabulag, stroke at kidney failure.

Ano-ano ang mga senyales ng diabetes?

Kung mayroong signs na tulad ng mga sumusunod ay siguraduhing magpatingin o kumonsulta na sa doktor.

– Madalas na pag-ihi
– Labis na pagka-uhaw
– Namamayat
– Nanlalabo ang mata
– Mabilis mapagod
– Dry skin o panunuyo ng balat
– Numbness sa paa at kamay

Ano ang iba’t ibang uri ng diabetes?

Type 1 Diabetes
Ito ay ang kakulangan ng pancreas (lapay) na mag-produce ng insulin. Ang insulin ay ang tumutulong sa blood sugar na makapasok sa cells upang gamiting enerhiya.

Type 2 Diabetes
Ito ay nakaaaapekto sa kung paano ginagamit ng katawan ang asukal (glucose) para sa enerhiya. Pinipigilan nito ang katawan sa paggamit ng insulin nang maayos, na maaaring humantong sa mataas na antas ng asukal sa dugo, kung hindi ginagamot.

Gestational Diabetes
Ang gestational diabetes ay nakukuha kapag ang katawan ay hindi kayang mag-produce ng
insulin during pregnancy.

Prediabetes
Ang prediabetes ay isang malubhang kondisyon sa kalusugan kung saan ang mga antas ng asukal sa dugo ay mas mataas kaysa sa normal, ngunit hindi pa sapat na mataas upang matukoy bilang type 2 diabetes.

Ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng diabetes?

Ang pagkakaroon ng diabetes ay walang eksaktong dahilan. Kapag ang isang katawan ng tao ay hindi kayang mag-produce ng sapat na insulin dito nagsisimula ang pagtaas ng blood sugar.

Ano-ano ang mga pagkaing nagdudulot ng diabetes?

Isa sa mga nagdudulot sa pagtaas ng blood sugar ay ang refined carbohydrates tulad ng white bread, white rice, white pasta, pizza, chips, pretzels, tortilla chips and crackers. Ang pagkonsumo ng mga pagkaing naglalaman ng refined carbs ay mas nagdudulot ng type 2 diabetes.

Normal na sugar level ayon sa edad

  • Mula 90 hanggang 130 mg/dL (5.0 hanggang 7.2 mmol/L) para sa mga nasa hustong gulang.
  • Mula 90 hanggang 130 mg/dL (5.0 hanggang 7.2 mmol/L) para sa mga bata, 13 hanggang 19 taong gulang.
  • Mula 90 hanggang 180 mg/dL (5.0 hanggang 10.0 mmol/L) para sa mga bata, 6 hanggang 12 taong bgulang.
  • Mula 100 hanggang 180 mg/dL (5.5 hanggang 10.0 mmol/L) para sa mga batang wala pang 6 taong gulang.

Ano-ano ang mga pagkain at inuming kailangang bawasan kapag may diabetes?

-Prinitong pagkain
-Mga pagkaing mayroong trans and saturated fats
-Mga pagkaing matatamis tulad ng candy, ice cream at chokolate
-Mga inuming may added sugar tulad ng juice, soda, regular soda and sports energy drink

Ano-ano ang mga pagkaing dapat iwasan kapag mayroong diabetes?

-Processed meats
-Fully fat dairy products
-Chips
-Processed baked goods
-White carbohydrates
-Sweetend cereals
-Dried fruits
-French fries
-High-fat meats

Mga prutas para sa may diabetes

• Blackberries
Ang isang tasa ng raw berries ay may 62 calories, 14 gramo ng carbohydrates, at 7.6         gramo ng fiber
• Mga strawberry
Ang isang tasa ng buong strawberry ay may 46 calories, 11 gramo ng carbohydrates, at      3 gramo ng fiber
• Mga kamatis
• Mga dalandan

Paano lunasan ang diabetes?

  • Mga nakasanayang ginagamit upang lunasan ang diabetes ay ang insulin na inaadminister gamit ang pen, needle, syringe or insulin pump. Inhalers at insulin jet injectors ay mga hindi pangkaraniwang paraan ng pag-administer ng insulin.
  • At kamakailan lang nang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang paggamit ng artificial pancreas.