Mga gabay sa paghahanda sa bagyo

Isa sa mga sakuna na higit na mapaghahandaan ay ang bagyo.

Ang paghahanda o wastong pagkilos bago, kapag, at matapos ang bagyo ay mga gawing hindi dapat balewalain upang maiwasan ang matinding kalamidad o epekto nito.

Paghahanda bago ang bagyo

– Sumagap ng mga balita mula sa radyo, telebisyon, o social media kung saan mas mabilis ang update tungkol sa bagyo

– Sumagap ng impormasyon mula sa inyong local government na maaaring mula sa social media (Facebook, Twitter at iba pa)

– Ihanda ang listahan ng emergency hotlines lalo na ang mga detalye na nasa inyong lugar o pinakamalapit na lokasyon

– Magkaroon ng disaster o communication plan sakaling magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa (landslide) at sabihin ito sa bawat miyembro ng pamilya

– Alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar

– Alamin ang lugar na pupuntahan at kung paano makararating dito

– Suruin ang mga salamin gaya ng bintana at pinto na maaaring mabasag sakaling malakas ang bagyo

– Suruin ang mga imburnal o daluyan ng tubig at agad itong linisan kung barado

– Ihanda ang mga teleponong at iba pang gadgets naka-fully charged

– Ihanda ang power bank

– Ihanda ang mga baterya para sa emergency light, flashlight, radyo, at iba pa

– Ihanda ang mga inumin at pagkain na madaling mahanap at lutuin gaya ng de-lata, noodles

– Ihanda ang emergency kit

– Ihanda ang perang cash

– Ihanda ang mga lubid at iba pang gamit na maaaring magamit sa pagsalba

– Ingatan ang mahahalagang gamit sa bahay tulad ng appliances lalo na kung bahain ang lugar – agad itong ilagay sa mataas na lugar gaya ng ikalawang palapag ng bahay

– Ingatan ang mga mahahalagang dokumento – birth certificates, resibo, titulo ng mga ari-arian, at iba pa

– Kung bahain ang lugar, maging alerto sa mga live wire sa bahay o kuryenteng maaaring makadisgrasya. Agad na isara o patayin ang fuse unit o utilities sa main switches.

– Maghanda ng malinis na tubig sa mga balde at drum para sa mga gagamitin sa banyo o lababo

– Siguraduhin na may gasolina ang sasakyan para sa dagliang paglikas

– Itodo ang thermostat ng refrigerator

Mga dapat gawin kapag nariyan na ang bagyo

– Manatiling nakatutok sa balita

– Isarado ang mga bintana at pintuan

– Bunutin mula sa mga saksakan ang appliances kung agad na nawalan ng kuryente o may pagbaha

– Huwag mag-aksaya ng mga baterya

– Isara ang LPG tank

– Kung kinakailangang lisanin ang bahay dahil sa baha, sunog o iba pang pangyayari, maging maagap na protektado ang bahay sa mga masasamang loob

– Iwasang gumamit ng elevators

– Sa paglikas siguraduhing kumpleto ang miyembro ng pamilya at huwag kaligtaan ang mga alagang hayop. Iwasan na sila ay nakatali upang magkaroon din sila ng pagkakataon na sagipin ang kanilang buhay

– Umiwas sa mga bahang lugar

– Umiwas sa rumaragasang baha

– Maging partikular sa takbo ng tubig kapag may baha. Maaaring butas ito na makapapahamak

– Umiwas sa pag-inom ng tubig na galing sa gripo, maaaring nakontamina ito

Mga dapat gawin matapos ang bagyo

– Manatili pa ring nakatutok sa mga balita

– Manatiling alerto sa maaaring patuloy na pag-ulan o pagbaha

– Kung napahiwalay sa pamilya agad na isipin ang naging communication plan

– Kung nasa evacuation center kayo, hintayin ang abiso ng awtoridad kung ligtas nang bumalik sa inyong mga tahanan

– Umiwas sa mga bahang lugar

– Umiwas sa rumaragasang baha

– Lumayo sa mga lugar o gusaling may amoy na gas, maaaring may pagtagas nito

– Magsuot ng protective clothing bago ang pagbabalik at paglilinis sa bahay

– Sa pagbabalik sa bahay, maging maingat sa pagpasok. Talasan ang pakiramdam: paningin at pang-amoy kapag may amoy gas, kapag may sirang istraktura, at iba pa

– Suruin ang laman ng refrigerator at agad na tanggalin ang mga sirang pagkain at itapon

– Iwasan ang pagggamit ng generator sa loob ng bahay

– Kapag may nasirang parte sa bahay ay kunan ito ng mga larawan – for insurance purposes