Mga gabay ngayong Semana Santa bago ang pagbiyahe

Dahil sa nalalapit na ang long weekend (Abril 6-10) kaugnay ng Semana Santa, pinapayuhan ang lahat na maging maingat.

Isa sa mga dapat na ikonsidera ay ang maiiwang bahay kung kayo ay magbakasyon sa ibang lugar. Iwasang ipaalam na kayo ay magbabakasyon sa mahabang araw. Huwag na huwag magpo-post sa social media tungkol sa inyong mga plano ngayong holiday season para maiwasan ang mabiktima ng masasamang loob lalo na ang mga akyat-bahay.

Sasakyan

Bago ang pagbiyahe, siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang sasakyang gagamitin. Suruin kung gumagana ang preno, gasolina at iba pa upang hindi malagay sa alanganin ang inyong kaligtasan.

Gayundin, alamin ang mga rutang daraanan at iba pang opsyon sakaling may mga kalsadang hindi passable.

Suriin ang mga gamit na dapat dalhin at mga bagay na hindi naman kailangang isama sa inyong paglalakbay. Kasama sa dapat na alamin ay ang mga gamit ng mga bata mula sa mga damit at pagkain lalo na kung may kasama kayong sanggol o toddlers.

Iwasang magdala ng maraming pera o cash, alahas at mabibigat o malalaking bagay na hindi naman kailangan o importante.

Bahay

Bago ang pag-alis, tiyakin na ligtas ang bahay na iiwan. Kung masyadong matagal ang pag-alis at may alagang hayop na maiiwan, mainam na ibilin ito sa mapagkakatiwalaang kapitbahay. Maaari ring ibilin sa kanila ang inyong mga halaman.

Huwag mag-iwan ng mga nakasaksak na appliance. Suriin ding mabuti kung may mga gripong bukas o leak, gayundin sa liquefied petroleum gas o LPG at iba pang kalan para maiwasan ang sunog.

Tiyaking maayos ang mga kandado at kung nasasara nang maayos ang pinto, gate, bintana na maaaring pasukan ng ng masasamang loob.

Mag-iwan ng bukas na ilaw sa harapan at likuran ng bahay. Maaari ring iwan ang isa o ilang ilaw na safe sa loob ng bahay para maging alangan dito ang magnanakaw.

Iwasan ang mag-iwan ng mga importanteng gamit sa garahe o bakuran na magiging takaw-mata sa mga magnanakaw.

Tanggalin sa refrigerator ang mga pagkaing malapit nang masira.

Huwag mag-iwan ng labahing nasa tubig sa washing machine.