Mga dapat malaman sa room temperature

Karaniwan nating nababasa sa mga item ang “store at room temperature.” Ano ba’ng alam natin sa paalalang iyan?

Ang room temperature ay kadalasan nating nakikita sa mga gamot, pagkain at inumin. Nababasa rin ito sa mga direksyon gaya ng paraan ng pagluluto o pagbi-bake.

Ang room temperature ay tumutukoy sa isang lugar o indoor na hindi sobrang malamig o mainit. Ito ang silid kung saan mas pinipili ng karamihan dahil sa normal o komportableng temperatura.

Ang room temperature ay karaniwang nasa pagitan ng 20 at 25°C (68 hanggang 77°F). Ito rin ang range sa mga pharmaceutical industry na tinatawag ding controlled room temperature. Ang United States Environmental Protection Agency (EPA) ay may tinatawag ding normal temperature na 25 °C (77 °F).

Para sa World Health Organization, nirerekomenda nila na ang room temperature ay nasa minimum na 20 °C (68 °F) para sa mga sanggol, matatanda, at mga taong may sakit. Samantala, sa pag-aaral mas gusto ng mga kababaihan ang mainit na temperatura kumpara sa mga kalalakihan.

BAKIT KAILANGANG NASA ROOM TEMPERATURE?

Mahalaga ang room temperature para makuha ang magandang resulta nito.

Ito ay may pinamamarisan din o inaakma depende sa sitwasyon:

SA PAGTULOG. Lahat tayo, maging ang mga hayop, ay kailangan ng komportableng pagtulog. Sa pagtulog nagkakaroon tayo ng oras upang ma-repair ang ating katawan mula sa mga sakit at manumbalik ang ating lakas – healing rest kung tawagin.

Kung tutuusin, ang temperatura sa maghapon ay hindi dapat laging parehas sa gabi kapag tayo ay magpapahinga o matutulog na. Tandaan natin na maaaring sa umaga ay malamig dahil umulan, pero sa hapon ay biglang init – na hanggang sa gabi ay puwedeng maging maalinsangan.

Ang antas ng temperatura ay nakaaapekto sa kalidad ng pagtulog – damay din dito ang kalidad ng buhay.

Kapag sobrang taas o baba ng temperatura, makokompromiso ang ating pagtulog.

Ang temperatura na para sa mga sanggol na nabanggit sa itaas (o sa pagitan ng 20 °C {68°F} at 23 °C {72°F}) ay ang pinakaakma sa kanila. Kung sobrang init ng kapaligiran, delikado ang sanggol sa Sudden Unexpected Infant Death at Sudden Infant Death Syndrome o SIDS.

Para naman sa matatanda, ang temperatura na akma sa kanila ay nasa pagitan ng 20 °C (68 °F) at 23 °C (74°F). Hindi dapat bumaba sa 20 °C ang temperatura sa kanilang silid dahil delikado sila sa sakit sa baga at puso – kabilang ang hypothermia lalo na kung sila ay lantad dito.

SA PAGKAIN AT INUMIN. Ang paglalagyan ng mga pagkain at inumin ay depende sa mga uri nito. Alamin dito.