Mga dapat isaalang-alang bago mag-resign sa trabaho

Tumatawid ba sa isip mo ang magbitiw sa trabaho? May mabigat ka bang rason para rito? Kung wala o hindi sapat ang rason o mga rason, kailangan mo munang mag-isip nang malalim. Ang pag-iisip na ito ay kailangang sabayan ng sapat na panahon at hindi ora-orada.

Bago ang pagre-resign sa trabaho ay dapat mayroon itong patas na konsiderasyon at pagpaplano.

Mga dapat isaalang-alang bago ang pagbibitiw

– Klaro ang rason sa pagre-resign. Nakasalalay ba rito ang seguridad mo, kalusugan o mental health?

– May lilipatan ka bang trabaho? Kung oo, hindi batayan agad ito para iwan ang kasalukuyang trabaho. Sigurado ka ba na mas maayos sa lilipatan mo? Mas mataas ba ang sahod? May o mas may benepisyo ba? May healthy environment kaya? On time ba itong magpasahod? Tama ba sa working hours ang ipinatutupad dito? Iyan ang mga bagay na dapat alamin sa pagtatanong-tanong.

– Bago ang paglisan sa trabaho, mainam na magpaalam nang maayos. Magpasa ng resignation letter kung saan nakasaad ang iyong malinaw na intension at petsa ng iyong pagbibitiw. Bigyan ng sapat na impormasyon ang employer lalo na kung naging maayos ang pakitungo nito sa iyo habang ikaw ay nagtatrabaho sa kanila. Bigyan din naman sila ng sapat na panahon na bago ang iyong paglisan ay makahanap sila ng taong hahalili sa iiwan mong trabaho. Mainam na makipag-usap nang maayos sa employer bago ang paglisan. Sa madaling salita, kailangang mag-iwan ka ng propesyonal na pag-uugali sa employer at mga kasamahan sa trabaho.

– Gamitin ang paid leaves bago ang pagre-resign. Mainam din ito para makapag-isip nang mabuti kung dapat ka bang umalis sa kompanya o manatili pa.

– Sa paglisan mahalaga rin namang may sapat kang ipong pera na kapag hindi ka pinalad sa papasukan mo ay may nakahanda kang pera para ipangtustos sa sarili at pamilya habang naghahanap pa ng trabaho.

– Mahalaga rin na bago ang pag-alis ay magpaalam nang maayos sa mga kasamahang naging totoong maayos ang pakitungo sa iyo. Mainam na unang magpaalam nang maayos sa boss para kung anuman ang mangyari sa hinaharap ay may pagkakataon ka pang makabalik sa iniwang trabaho.

– Kung sigurado na sa pag-alis, siguraduhing malinis ang computer, gadgets, devices na ginamit na pag-aari ng opisina. Walang maiiwang anumang bakas dito na personal tungkol sa iyo.

– Alamin ang benefits na makukuha sa iyong pag-alis sa kompanya.

– Kumuha ng tamang timing sa pag-resign para hindi rin naman ito makaapekto nang negatibo sa iyo.

Pag-isipang mabuti bago ang pagbitiw sa trabaho. Tandaan na mahirap ang magtrabaho pero mas mahirap ang walang trabaho.