Mga dapat isaisip bago ang pagpunta, pag-workout sa gym

Hindi maikakaila na maraming mga Pilipino ang mahilig magtungo sa gym upang mag-ensayo, magpalaki o magpalakas ng katawan. Bagama’t mayroong mga pangkalahatang tuntunin sa loob ng gym para magbigay-gabay sa sinuman na mga pumapasok at gumagamit ng mga kasangkapan, kailangan pa rin nating maging maalam sa mga bagay na makatutulong upang maiwasan ang anumang disgrasya.

Ang mga sumusunod ay ayon sa iba’t ibang artikulo na nagbibigay ng mga pangkalahatang tuntunin kapag gumagamit o nagpupunta sa gym:

Ayon sa lifefitness.com, thetrainingtool.com, nerdfitness.com, wowgym.ro at healthline.com kung ikaw ay bago pa lamang sa paggamit o pagpunta sa gym, ang mga sumusunod ay dapat sundin:

 1. Palaging magtanong

– Kapag may gumagamit sa isang makina at kailangan mo o mayroon kang kailangan na kagamitan, ugaliing magtanong kung maaari mo itong kunin o hiramin dahil kung hindi man ito ginagamit ng unang taong nandoon ay maaari kang makasagabal sa gumagamit na maaaring maging dahilan ng disgrasya.

 1. Palaging ibalik ang mga ginamit na kagamitan

– Bago umalis sa gym ugaliing ibalik lahat ng ginamit sa pinagkuhanan upang maiwasan ang mga maaaring idulot na disgrasya.

 1. Ugaliing ilagay ang nararapat na kagamitan sa karapat-dapat na lugar o puwesto nito.

– Katulad ng huwag ilagay ang bench sa deadlift platform, huwag iwan ang plyometric boxes sa squat racks, huwag mag-weightlift sa harap ng dumbbell racks at huwag na huwag magsasagawa ng weightlifting sa kung saan-saan bukod sa deadlift platforms at ibang mga lugar na talagang inatas.

 1. Maging maingat sa paligid

– Ang gym ay isa sa mga delikadong lugar kung hindi ka magiging alerto sa iyong paligid. Halimbawa na lamang bago ka magsimula ng dumbbell kickbacks, siguraduhing walang tao sa iyong likuran na maaari mong matamaan.

 1. Huwag kang mamalagi malapit sa lugar kung saan mayroong nag-e-ehersisyo

– Kung wala pang magagamit na kagamitan dahil mayroong kasalukuyang gumagamit, huwag kang tatayo o maghi-hintay malapit sa kagamitan dahil maaari kayong parehong mapahamak. Kung maaari ay lumayo nang higit pang 20cm sa kung nasaan ang kagamitan.

 1. Alisin ang mga mabibigat na kagamitan bago lisanin ang makina

– Bukod sa pagiging responsable, kailangan mong alisin ang mga mabibigat na kagamitang ginamit mo tulad na lamang ng sa weightlifting machines dahil hindi lahat ng susunod na gagamit sa iyo ay kayang buhatin ang mga binuhat mo.

 1. Huwag ibabagsak ang mga dumbbells

– Bukod sa pagiging bastos ang dating, maaari kang makatama o mabagsakan ang paa ng malapit sa iyo.

 1. Bawal pumasok sa gym kapag:

– Nakainom ng alak

– Nakainom ng stimulants o pampagana

– Kapag mayroong health conditions at ipinagbawal ang mag-gym

– Kapag buntis at pinagbawal ang mag-gym

 1. Magdamit nang naaayon sa pupuntahan.

– Maaari ka naman magsuot ng kahit na anong damit na tipo mo huwag lang sa loob ng gym dahil isa rin ito sa mga pinakamahigpit na alituntunin, ang pagsuot nang naaayong damit. Bukod kasi sa hindi ka makagagalaw nang maayos, maaari ring ipahamak ka ng mahabang laylayan ng damit mo kung ikaw ay magsusuot ng dress sa loob ng gym at magsasagawa ng squat.

Bukod sa mga nabanggit na pangkalahatang tuntunin, mayroon ding dapat pakatatandaan kapag tayo ay nagpupunta o may gagamiting kagamitan sa gym:

Sa Cardio Section

– Huwag gagamit ng kahit anong kagamitang mabibigat

– Ugaliing magbalik ng safety key pagkatapos gamitin

– Huwag magtatagal sa isang makina, ang pinakasagad na oras lamang ng paggamit ay 20 minuto

Sa Weights Section

– Ugaliing gumamit ng collars na siyang umaalalay sa weights para hindi ito mahulog habang ginagamit

– Lumayo sa salamin kapag nagsasagawa ng weightlifting o kapag gumagamit ng dumbbell

 

Mga tamang pamamaraan ng paggamit sa bawat kagamitan upang maiwasan ang hindi inaasahang disgrasya

 1. Leg extension

– Umupo nang komportable sa upuan at dahan-dahang iangat ang shin pad sa pamamagitan ng maingat na pag-stretch ng mga paa. Huwag bibiglain ang pagsipa sa shin pad.

 1. Pec Deck

– Umupo nang komportable sa upuan at maingat na hilain ang handles palikod.

 1. Lat pull down

– Umupo nang komportable sa upuan, mahigpit na hawakan ang handle at dahang-dahang hilain paibaba hanggan sa dibdib na lebel.

 1. Leg press

– Mayroong dalawang klase ng leg press, isa ay ang ginagamitan ng pin at ang isa ay ang upuan ang gumagalaw, ngunit ang tamang paggamit ay hindi nagkaka-iba, umupo nang komportbale at gawin na maingat ang tamang ehersisyo para sa leg press

 1. Assisted pull up/ dip machine

– Tumayo at ipuwesto nang maayos ang paa sa foot step at tuhod sa knee pad bago maingat na umpisahan ang pag-hila o pag-angat ng sarili.

 1. Chest press

– Umupo nang komportable sa upuan at maingat na itulak ang handle papalayo sa iyo at maingat din itong ibalik.

 1. Seated cable machine

– Komportableng umupo sa upuan at ilagay ang paa sa nakatalang tamang puwesto nito bago maingat na hilain ang handles papalapit sa iyo. Hindi ito ginagamitan ng lakas ng paa.

 1. Adductor/abductor machines

– Umupo nang komportable sa upuan, ipuwesto ang magkabilang hita sa nakatalagang tamang puwesto nito bago maingat na isagawa ang tamang ehersisyo para sa kagamitan.

 1. Cable machine

– Maraming maaaring isagawa sa cable machine tulad ng tricep pushdown, palloff presses at cable curls ngunit sigurauhin lamang na komportale kang nakapuwesto.

 1. Smith machine

– Komportableng pumwesto sa harapan ng machine at maingat na isagawa ang ehersisyong nararapat para sa makina.

At ang pinaka-importante sa lahat, ugaliing magkondisyon ng katawan, mag-stretching kung kinakailangan, huwag pipilitin ang hindi pa kaya, at palagiang humingi ng gabay sa dalubhasa.