Mga dapat ikonsidera bago ang pagpaparetoke ng ilong

Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami rin ang naaakit sa benepisyong maibibigay nito sa mga tao. Pagdating sa pagpapaganda ng hitsura at kung may sapat na pera para rito ay marami rin ang gumagastos makuha lamang ang hinahangad na pagbabago – kabilang na ang pagpaparetoke ng ilong.

Pagpaparetoke ng ilong

Tinatawag itong “rhinoplasty” o “nose job.” Isa ito sa mga pinakapangkaraniwan na uri ng pagpaparetoke. Ito ay isang uri ng surgery na magbibigay kaayusan at pagkakatugma ng mukha sa pamamagitan nang pagbabago sa hugis ng ilong na gagamitan ng tamang pamamaraan na ilalagay sa balat, buto o cartilage.

Bakit mayroong nagpapagawa ng ilong?

“Rhinoplasty is about improvement, not perfection,” ayon kay Dr. Adam Weinfeld, isang Austin-based plastic surgeon at miyembro ng American Society of Plastic Surgeon (ASPS).

Maraming dahilan ang ibang mga tao kung bakit sila nagpapagawa ng ilong gaya ng mga sumusunod:

– Pagpapaganda sa hugis ng ilong

– Pagpapabuti sa paghinga

– Pagpapaganda ng hitsura ng mukha

– Para magkaroon ng balanseng pagkakapareho sa ibang mga feature ng mukha

– Nakapagpapataas ng kumpiyansa sa sarili

Ano ang iba’t ibang uri ng rhinoplasty?

 1. Open rhinoplasty

– Kasama ang dalawang hiwa sa close rhinoplasty at sasamahan pa ito ng isa pa upang maikonekta ang dalawang hiwa.

 1. Close Rhinoplasty

– Dalawang paghiwa lamang ang ginagawa.

Ano-ano ang mga paraan na gagawin sa rhinoplasty?

 1. Magbibigay ng anesthesia
 2. Incision o ang paghihiwa sa ilong
 3. Pag-aayos ng hugis ng istraktura ng ilong
 4. Pagtatama ng deviated septum
 5. Pagtatahi sa hiwa
 6. Kakalabasan kasama ang post-surgery care

Mga dapat ikonsidera bago magpagawa ng ilong

 1. Kailangan mong maging maalam sa kung ano talaga ang gusto mong ipagawa.

– Ayon pa kay Dr. Weinfeld, “The best rhinoplasty patients are those who have a very specific and reasonable understanding of what they want to have changed.” Pero papaano naman ‘yong mga pasyenteng alam lang na may ayaw sila pero hindi nila kayang sabihin kung ano mismo iyon? Ang naging sagot dito ni Dr. Weinfeld ay, “If they have a vague sense of what they don’t like, then they’re going to have a vague sense of what was done and how it’s better or if they even think it’s better.”

 1. Mayroong mangyayaring pamamaga

– Kailangan malaman ng mga pasyente na gustong sumailalim sa pagpapagawa ng ilong na mayroong kasamang pamamaga ang kanilang pagpaparetoke. Kaya kung magpaparetoke ka dahil kailangan mong maging maganda sa susunod na dalawa o isang lingo, kailangan mo munang pag-isipan.

 1. Hindi ka magmu-mukhang kaayaaya sa umpisa

– Ayon naman kay Dr. Richard Reish, isang miyembro ng ASPS at New York City plastic surgeon, na palagian niyang sinasabi sa mga pasyente bago sumailalim sa pagpaparetoke ng ilong na, “I tell them do not be disappointed with the results at first, you will not look good at first when I take off the split. I will even tell them they may even have a hump, a very wide tip, maybe even nostril asymmetry as well, which is fully expected and extremely normal.”

 1. Edad

– Hindi isinasagawa ang rhinoplasty sa mga edad 15-16 sa babae at 17-18 sa lalaki dahil maaaring maapektuhan ang kakalabasan nito sa dahil hindi pa masyadong nabubuo ang mga ibang parte ng katawan kabilang ang ilong.

 1. Kapal o nipis ng balat

– Ang pangunahing layunin ng rhinoplasty ay itama o baguhin ang underlying na straktura ng ilong. Ang kapal ng balat ay mayroong mahalagang papel sa magiging histura ng ilong pagkatapos ng operasyon. Para sa mayroong maninipis na balat, madaling makita ang mga underlying na istraktura. Sa kabilang banda, sa mayroong makakapal na balat, ang ginawang pagbabago sa buto at cartilage ay hindi gaanong mapapansin o makikita.

 1. Kasarian at etnisidad o lahi
 2. Rekord ng pagpapaopera
 3. Ayos ng mukha
 4. Rekord o talang medikal