Mga dapat gawin kapag may whiteheads, blackheads

Ang ilong at pisngi na maraming blackheads. (reequil.com)

Ang whiteheads at blackheads ay karaniwang mga anyo ng acne na nabubuo kapag ang pores ng skin ay barado ng oil, dead skin cells, at bacteria.

Ang whiteheads, na kilalang closed comedones, ay nangyayari kapag ang pores ay ganap na na-block ng pinagsamang langis at dead skin cells na nagreresulta sa small, raised bump with a white or flesh-colored center.

On the other hand, blackheads, or open comedones, ay lumalabas kapag ang pores ay naiiwang partially open and the trapped debris oxidizes, turning black in color.

Ang whiteheads at blackheads ay karaniwang nakikita sa mukha, sa ilong, noo, pisngi, at baba.

Ang whiteheads at blackheads ay considered na non-inflammatory types ng acne lesions, as they are not typically associated with redness, swelling, or pain. Bagama’t ang mga ito sa pangkalahatan ay banayad na anyo ng acne, they can be bothersome and cosmetically undesirable.

 

Ang skin pores na barado ng oil.

 

Kapag may whiteheads o blackheads, ang wastong pangangalaga sa balat kabilang ang banayad na paglilinis at pag-exfoliate ay makatutulong upang hindi tuluyang masira ang balat.

Sa ilang cases, ang over-the-counter products containing ingredients like salicylic acid or benzoyl peroxide may be used to effectively treat these types of acne lesions. Kung ang whiteheads at blackheads ay nagpapatuloy o lumalala, maaari nang kailanganing  kumonsulta sa isang dermatologist para sa karagdagang pagsusuri at mga opsyon sa paggamot.

 

Paano mawawala ang whiteheads at blackheads?

Retinoid creams and lotions

Maliban sa paggamit ng skin cleanser na may salicylic acid or benzoyl peroxide, ang lotion at cream na naglalaman ng retinoid.

To effectively address the issues, dermatologists often recommend the use of retinoid creams and lotions, which are derived from vitamin A. Gumagana ang mga retinoid sa pamamagitan ng pagtataguyod ng cell turnover at pagpigil sa pag-plug ng mga follicle ng buhok, sa gayon ay binabawasan ang pagbuo ng mga bagong comedone. By increasing cellular renewal, retinoids help to unclog pores, making it easier for oil and debris to be expelled from the skin.

Extractions

Puwede ring i-consider ang extraction. Ito ay isang common na dermatological procedure na may manual removal of whiteheads and blackheads from the skin. Ang technique na ito ay madalas na ginagawa ng trained health professionals, gaya ng dermatologists or estheticians, using specialized tools designed for this purpose.

Ang professional na pag-extract at pagpiga upang lumabas mula sa skin ang excess oil.

 

Noncomedogenic products

Ang noncomedogenic products, formulated na walang halong oil at iba pang pore-clogging ingredients, ay kadalasang inirerekomenda for individuals prone to blackheads and whiteheads. By reducing the likelihood of pore blockage, noncomedogenic products help to prevent the formation of these blemishes and promote clearer skin.

Skin brush

Malaking tulong ang skin brushes sa pagtanggal ng skin imperfections by exfoliating the skin’s surface and unclogging pores. Ang bristles ng brush ay nakatutulong para ma-dislodge ang built-up debris, promoting a clearer complexion and preventing new acne lesions from forming. Regular use of a skin brush can help to improve the skin’s texture and appearance by removing dead skin cells, excess oil, and impurities that can clog pores and contribute to acne.

Chemical peels

Chemical peels are a dermatological treatment that can help to remove whiteheads and blackheads by exfoliating the outer layer of the skin and unclogging blocked pores. Ang chemical peels ay karaniwang naglalaman ng kombinasyon ng mga exfoliating acid, tulad ng glycolic acid, salicylic acid, o lactic acid, na gumagana upang matunaw ang bonds sa pagitan ng mga patay na selula ng balat at nagtataguyod ng cell turnover. Nakatutulong ang prosesong ito na alisin ang tuktok na layer ng mga dead skin cells, na nagpapakita ng mas makinis at mas malinaw na balat sa ilalim.

Ang whiteheads sa ilong.

Maliban sa mga nabanggit, laging panatilihin ang malinis na mukha. Kung kaya ng walang makeup, o ang paglalagay ng manipis na makeup ay makatutulong din upang hindi malagyan ng iba’t ibang harsh chemicals ang balat.

Iwasan din ang gumamit ng matatapang na skin care products unless advised ito ng inyong dermatologist.

Palaging maghugas ng mga kamay at iwasang maihawak ito sa mukha. Iwasan din na madikit ang inyong buhok sa mukha. Ang buhok ay naghahakot din ng maraming dumi at bacteria lalo na kung kayo ay nasa labas na ng bahay.