Mga dapat alamin tungkol sa lactose intolerance

Ang lactose ay hango sa salitang Latin na “lac” bilang gatas at “ose” para sa salitang glucose o asukal.

Ano ang lactose intolerance?

Ang lactose ay may dalawang uri ng asukal, ang glucose at galactose. Ang mga ito ay magkadikit upang mabuo ang lactose. Upang ma-absorb ng katawan natin ang lactose, kailangang maghiwalay ang nasabing dalawang asukal na kung saan ito ay trabaho ng lactase. Ang lactase ay isang uri ng kemikal sa bituka na pinaghihiwalay ang glucose at galactose para makapasok sa sistema natin. Samantala, ang intolerant ay nangangahulugang hindi matiis.

Sa mga may lactose intolerance, kulang o wala silang lactase sa bituka kaya hindi na bre-break down at na a-absorb ang lactose. Ang nagiging resulta ay diretso lamang ang lactose sa bituka hanggang sa kainin ito ng mga normal na bakterya, at ito ang nagpaparami ng gas at tubig sa bituka. Kasunod nito, ang mga sintomas na nangyayari sa mga lactose intolerant ay ang mga sumusunod:

– pagka-bloated o pakiramdam na may pamamaga at pagsikip sa bahagi ng tiyan bukod pa sa pakiramdam na parang laging busog

– pag-utot

– pagsakit ng tiyan

– pagkasira ng tiyan o pagdudumi

– pagkahilo, at

– pagsusuka

Namamana ba ang sakit na lactose intolerance?

Maaari itong mag-umpisa mula sa pagkapanganak hanggang sa pagtanda. Ito ay puwedeng mangyari anoman ang edad. Ayon sa artikulo ni Yvette Brazier na “Lactose intolerance: What you need to know”, ang lactose intolerance ay madalas namamana at nasa tatlong uri:

* Primary lactase deficiency – ito ay genetic at karaniwang sintomas na nangyayari sa mga sanggol na maagang nahinto sa breastfeeding.

* Congenital lactase deficiency – ito ay nangyayari sa mga bagong panganak na sanggol na may genetic mutation na maaaring magresulta ng mababang produksyo ng lactase o ang kawalan nito.

* Familial lactase deficiency – kapag ang isang tao ay may sapat na produksyon ng lactase ngunit hindi ma-absorb ng katawan.

Sino ang madalas tamaan ng lactose intolerance?

* Ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay madalas sa mga edad 20 pataas.

*  Ito ay hindi karaniwang nangyayari sa mga sanggol, ngunit may mga ilan din na naitala.

* Mga ipinanganak na premature.

* Mga may problema sa bituka tulad ng ulcer, celiac disease, at Crohn’s disease.

* Mga sumasailalim ng chemotherapy.

Nakamamatay ba ang sakit na lactose intolerance?

Katulad ng lactose intolerance, may tinatawag na dairy allergies, pareho ng sintomas at sanhi ang mga ito ngunit mas delikado ang huli.

Sa lactose intolerance, maaaring maging sanhi ang dehydration dahil sa patuloy na pagdurumi. Ang dehydration ay maaari ring sanhi ng pagkamatay, lalo na kapag hindi ito maaagapan agad.

Puwede ring makadetermina ng mga ibang sakit kung bakit nangyayari ang mga nararanasang sintomas dala ng lactose intolerance. Dito ay may mga alternatibong pamamaraan upang mabawasan o maiwasan ang sakit na ito.

Sa kabilang banda, ang dairy allergies ay nangangahulugang paghinto sa pagkonsumo ng iba’t ibang uri ng dairy products. Maaaring magdulot ito ng masama o malalang kaso ng anaphylactic shock o paglabas ng mga sintomas tulad ng: pagkahilo, mawalan ng malay, at hirap sa paghinga. Ito ay hindi basta-bastang reaksyon ng katawan, maaari itong maging sanhi ng cardiogenic shock o hindi normal na pag-pump ng puso upang dumaloy nang maayos ang dugo sa katawan, na puwedeng umabot sa kamatayan.

Mga dapat iwasan at ang remedyo sa pagkakaroon ng lactose intolerance

Mga maaaring gawin upang maobserba kung ikaw ay nakararanas ng mga sintomas;

* Pag-iwas na kumain ng dairy products

* Mga alternatibong mga pagkain na may mababang content ng sugar

* Ugaliing tingnan ang mga food content tuwing mamimili

* Iwasan ang self-medication hanggang maaari

* Pagkonsulta sa doktor.

Mas maiging komunsulta sa doktor upang malaman agad ang mga dapat iwasan at gawin. Ang doktor ang magsasabi kung ano-ano ang mga nararapat na mga kailangan gawing pagsusulit upang malaman kung lactose intolerance ba ito o ibang sakit.