Mga dahilan ng kawalan ng gana sa sex

Bakit nawalan o nawawalan ka ng gana sa kama? May problema ba sa sex drive mo o ng iyong partner? Ano ba ito?

Ang sex drive o libido ay mula sa salitang Latin na “libido” na ang ibig sabihin ay ang gana o pagnanasang seksuwal ng isang tao.

Bakit mayroon nito ang isang tao?

Ang libido ay naiimpluwensyahan ng biyolohikal, sikolohikal at panlipunang mga salik.

Sa paksang ito, mahalagang malaman na mayroong high at low sex drive? Dapat ding malaman kung bakit nagkakaroon ng mga ito.

Ang mataas na libido (high sex drive) ay ang mataas na pagnanasang seksuwal habang ang mababang libido (low sex drive) naman ay ang mababang pagnanasang seksuwal.

Mga dahilan ng pagkakaroon ng mataas na libido

 • Pag-eehersisyo

– Ayon sa pagsasaliksik, ang mga taong mahilig mag-ehersisyo ay may mas mataas na libido.

 • Pag-inom ng mga stimulants o pampagana

– Pag-inom ng mga pampaganang gamot tulad na lamang ng cocaine na maaaring maging dahilan ng pagtaas ng libido

 • Pagbabago sa neurotransmitters (mga kemikal na nagpapadala ng signal mula sa ugat papunta sa ibang ugat)
 • Testosterone

Mga dahilan ng pagkakaroon ng mababang libido

 • Menopause

– Ito ay nangyayari lamang sa mga kababaihan.

 • Kultura at relihiyon

– Ang mga taong mayroong mahigpit na paniniwalang kultura o relihiyon sa pakikipagtalik ay mayroong mas mababang lebel ng libido.

 • Mental health

– Ayon sa pag-aaral, ang parehong babae at lalaki na mayroong mental health na problema katulad ng anxiety o depresyon ay mayroong mataas na tsansang magkaroon ng mas mababang lebel ng libido.

 • Edad

– Ang libido ay naapektuhan ng edad ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong nasa 60 taong gulang ay mayroong mas mababang lebel ng libido.

 • Obesity o labis na katabaan
 • Mayroong mga malalang sakit

– Mga malalang sakit tulad ng diabetes, at sakit sa puso ay maaaring magbigay ng salik sa pagkakaroon ng mababang lebel ng libido.

 • Pagbubuntis
 • Relationship satisfaction
 • Gamutan

– Maaaring maapektuhan ang libido at mapababa ang lebel nito dahil sa mga iba’t ibang uri ng gamutan katulad na lamang ng:

– Chemotherapy – sa mga kalalakihan, maaring naaapektuhan ang testosterone level na siyang nagpapababa ng kanilang libido, habang sa kababaihan ito ang nagdudulot o nagtutulak upang mas mapaaga ang menopausal na dahilan din ng pagbaba ng lebel ng libido.

– Mga kontraseptibo – katulad na lamang ng pills, DEPO shots at implants.

– Antidepressants – katulad ng selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil) at sertraline (Zoloft).

– Seretonin and neropinephrine reuptake inhibitors na madalas ibinibigay para sa mga mayroong attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), obsessive-compulsive disorder (OCD), anxiety disorders, menopausal symptoms, fibromyalgia at Chronic neuropathic pain.) (duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor XR) at desvenlafaxine (Pristiq).

– Tricyclic antidepressants (TCAs) at Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)

Mga sintomas na mababa ang libido sa mga kalalakihan

 • Mababang testosterone – kondisyon na hindi sapat ang produksyon ng testosterone ng testicles (bayag)
 • Sexual dysfunction o depektibong seksuwal – kondisyon ito na nagpapababa sa gana sa sex dahil sa erectile dysfunction, delayed o premature ejaculation

Mga sintomas na mababa ang libido sa mga kababaihan

 • Walang interes sa anumang seksuwal na aktibidad, kabilang ang masturbation
 • Hindi kailanman o bihira lamang magkaroon ng mga seksuwal na pantasya
 • Ang pagkabahala sa kakulangan sa seksuwal na aktibidad o pantasya

Mga dahilan kung bakit nawawalan ng sex drive ang mga babae

Natural lang sa mga babae o sa kahit na sino ang maka-experience ng pabago-bagong lebel ng libido, maaaring tumaas o bumaba ito lalo na sa mga kababaihan habang tumatanda dahil sa menstrual cycle, pagbubuntis at menopause.

“Sex drive doesn’t often decrease with age,” ayon kay John Thoppil MD, isang Austin, Texas-based na OB-GYN. Hindi naman biglaang bababa ang lebel ng libido habang tumatanda ngunit ang mga salik na nakaapekto sa libido ay kadalasang nangyayari habang tumataas ang edad.

 • Pagbabagong hormonal dahil sa menstrual cycle

– “The biological drive to reproduce is in full force.” saad ni Dr. Jennifer Landa na isa ring OB-GYN ng BodyLogicMD sa Amerika. Ang lebel ng libido ay hindi pa nagsisimulang bumaba, kumbaga nasa pinakamataas na lebel pa lamang ng libido ang mga nasa edad 20’s.

 • Dahil sa birth control o kontraseptibo

– “It doesn’t have this effect on everyone, but some women will experience lower testosterone levels on the pill, which can lead to lower libido and even to vaginal dryness in some young women,” ani pa Dr. Landa.

 • Stress

– Stress sa pagbuo ng career at pagkakaroon ng responsibilidad. Maaaring matalo ng stress hormone na cortisol ang sex hormone na testosterone dahil sa stress.

 • Menopausal

– Ang pagbabago sa hormones ay karaniwan habang ang edad ay papunta na sa menopausal, pagitan ng 45 hanggang 55 na taong gulang. Sa panahon ng pre-menopause (5 hanggang 10 na taon bago ang menopause, ang ovary ay unti-unting humihina sa pag-produce ng estrogen hanggang maabot ang menopausal stage. Ang paghina o pagbaba ng libido ay makaaapekto rin sa kung ano ang pakiramdam ng pakikipagtalik dahil sa pagkawala ng natural na lubricant o pampadulas sa maselang parte ng katawan. “A drop in estrogen can make vaginal tissue drier, and sex can be painful,” saad ni Dr. Thoppil.

 • Mga problemang seksuwal

– Kung nakararamdam ng sakit kapag nakikipagtalik o hindi maka-orgasm, maaari nitong bawasan ang pagnanais sa pakikipagtalik.

 • Lifestyle o life habits

– Ang isang baso ng alak ay maaaring makatulong upang magbigay o magpataas ng lebel ng libido ngunit ang sobra ay maaari ring pumatay nito. Ganoon din ang paggamit ng droga at sigarilyo.

 • Operasyon

– Ano mang operasyon na nauugnay sa anumang genital tract katulad ng dibdib (suso) ay maaaring makaapekto sa imahe ng katawan sexual function at kagustuhan sa pakikipagtalik.

 • Pagkapagod

– Ang pagkahapo o pagkapagod mula sa pag-aalaga sa mga supling ay maaaring makaapekto sa pagbaba ng lebel mg libido.

 • Mga problema sa relasyon

– Para sa mga kababaihan, ang pagiging malapit sa kinakasama ay umpisa ng sexual intimacy kung maaaring magdulot ang problema sa relasyon ng pagbaba ng lebel ng libido. Katulad ng:

o Kakulangan ng komunikasyon sa kinakasama

o Hindi naaayos o maayos-ayos na problema

o Hindi napag-uusapang pangangailangang pangseksuwal

o Trust issues