Mga dahilan kung bakit ayaw ng millennials na mag-anak

Bakit mas gusto ng millennials ang maging “child-free” sa kanilang hinaharap? Ang millennials ngayon ay masasabing aktibo at may kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay, mapa-pulitika, ekonomiya o kung ano pa man, kaya’t masasabing naiiba ang kanilang henerasyon.

Sino ba o ano ang millennials? Sila ang mga isinilang sa pagitan ng 1981 at 1996. Sinasabi ng karamihan na sila ay kakambal ng social media, na kung saan ito ay nakaaapekto sa kanilang pag-uugali at pag-iisip.

Ayon kay Agnes Pawlowski, sa kaniyang pananaliksik base sa tunay na kuwento ng isang sociology professor na si Ms. Amy Blackstone na siya ring may akda ng aklat na “childfree by choice”, lumabas dito ang walong posibleng pananaw kung bakit pinipili ng millennials na huwag magkaroon ng anak.

* Una, ay ang katotohanang mahal ang pagkakaroon ng anak. Hindi lingid sa kaalaman ng iba na magastos mamuhay mag-isa lalo na kung may bata. Partikular na rito ang ibang estilo na pamumuhay ng millennials, nariyan at ninanais nilang magkaroon ng maraming oras para maglibang mag-isa o mag-travel.

Marami sa millennials ang ayaw magkaroon ng anak dahil iniisip nila na kapag may anak na ay malabo nang magkaroon ng oras para sa sarili gaya ng pag-akyat sa bundok tulad ng ipinakikita sa larawan. (Kuha ng Bilibb)

* Pangalawa, may mga mag-partner na gusto mag-focus na lamang sa kanilang relasyon. Karaniwang kadahilanan ng iba ay baka sila ay maging miserebleng partner kapag nagkaroon ng anak. Hindi ito nangangahulugan na ang mga taong walang anak ay kinakailangang may perpektong relasyon o mas mahusay pagdating sa relasyon kaysa sa mga magulang.

* Pangatlo, ang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi pagiging “selfish”. Kung pipiliin man nila maging magulang o hindi magkaroon ng anak ay walang pinagkaiba, pareho lamang itong “choice”.  Ang tao ay maaaring magdesisyon kung ano ang gusto at kung sa tingin nila at tama.

* Pang-apat, ang pagkahilig sa bata. Hindi ibig sabihin nito ay gusto nilang magkaanak, ang ilan ay mas gusto na lamang pagsilbihan ang mga bata katulad ng mga pediatrician, guro at iba pa. Mas nananaig ang kanilang pagsuporta sa mga bata sa ganitong pamamaraan.

* Panlima, ang walang pagsisisi sa hindi pagkakaroon ng anak. May mga ilang testimonya kung saan ang mga taong walang anak ay walang pagsisi sa kanilang tinahak na daan. Ang ilan sa kanila ay sinasabi na ang pagiging magulang ay isang mabigat na tungkulin.

* Pang-anim, ang pagiging kontento sa kung anong mayroon sila ngayon. Sinasabi na ang pagiging magulang ay maraming posibleng hindi magawa dahil sa pagkakaroon ng anak.

* Pampito, ang katanungan na “sino ang mag-aalaga sa ‘yo pagtanda?” ay umiikot hanggang ngayon. Ang millennials o mga walang anak ay nagtatatag ng mga oportunidad sa kanilang pagtanda. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang mga anak ay ang siyang mag-aalaga sa kanilang pagtanda, ayon sa ibang mga pagsusuri.

* Pangwalo, ang hindi pagkakaroon ng anak ay matatawag pa ring isang pamilya. May anak man o wala ay pareho pa rin ng ginagampanan.

Ayon rin sa isang pag-uulat, ang millennials na nakapagtapos ng kanilang bachelor’s degree o higit pa ay nag-aasawa sa mas mataas na bilang kaysa sa mga hindi nakapagtapos – Ngunit sila ay walang mga anak.

Ayon rin sa mga ilang mga mananaliksik, ang millennials ay naiiba sa mga ibang henerasyon dahil sa kanilang pag-iisip. Sila ay mulat na sa mga napapanahong problema na kinakaharap ng mundo kasama na rito ang pag-aasawa, may millennials na edukado at sa pag-invest sa kanilang careers ang kanilang priority.