Mga bentahe, disbentahe ng pagkakaroon ng social media

Ang teknolohiya ay ang aplikasyon ng siyentipikong kaalaman sa mga praktikal na layunin sa buhay ng tao. Kasama sa teknolohiya ang paggamit ng mga materyales, kasangkapan, at pamamaraan upang gawing mas madali ang buhay at maging mas produktibo ang trabaho. Isang halimbawa ng teknolohiya ay ang social media.

Ayon kay Louise Gaille ng vittana.org, unang nailunsad ang unang plataporma ng social media taong 1997-2000 na ginamit lamang sa pangnegosyong transaksyon. At ngayong ika-21 siglo ay mas naging sikat o kilala at nadagdagan pa ng mga bagong digital platform. Ang social media ay isang uri ng medium m na ginagamit sa pakikipagtalastasan, pagbahagi ng mga impormasyon o ideya, at iba pang uri ng paraan. Ngunit sa sandaling naging mas advance ang social media, may napansin ang mga eksperto dito lalo na sa buhay ng mga taong gumagamit nito.

Mga bentahe sa pagkakaroon ng social media

 1. Mas madaling magsagawa ng gawaing pananaliksik gamit ang teknolohiyang ito.
 2. Maaaring mapalakas nito ang indibidwal na pagpapahalaga sa sarili.
 3. Lahat ay nagiging pantay-pantay.
 4. Makatutulong ito sa mga tao na makahanap ng makabuluhang mga oportunidad sa trabaho.
 5. Maaaring manatiling “updated” sa mga kasalukuyang uso at teknolohiya.
 6. Maaaring gamitin ito ng tagapagpatupad ng batas para manghuli ng mga kriminal.
 7. Binibigyan tayo nito ng mga pagkakataon upang magsimulang magkaroon ng mga bagong kaibigan.
 8. Ang mga kababaihan ay nabibigyan ng “empowerment”
 9. Maaaring mapabuti ng nito ang pangkalahatang kasiyahan sa buhay ng isang tao.
 10. Nakatutulong sa pagpakikipagpanayam bago isagawa nang harap-harapan ang mga nasabing aktibidad.
 11. Ang paggamit nito ay mas nakahihikayat ng mga botante.
 12. Nakatutulong upang matanggal ang “social stigmas”.

Mga disbentahe sa pagkakaroon ng social media

 1. Nagbibigay-daan sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon.
 2. Dahil dito ay nailalantad ang mga sensitibong impormasyon ng mga gumagamit.
 3. Isa ito isa mga dahilan kung bakit bumababa ang grado ng mga estudyante.
 4. Ang sobrang paggamit nito ay maaaring maging sanhi na mapababa ang potensyal sa pagkakaroon ng matagumpay na relasyon.
 5. Ito ay nakahihikayat ng tao na mag-aksaya ng oras sa paggamit nito.
 6. Maaaring gamitin ito upang gumawa o magsulong ng kriminal na aktibidad.
 7. Inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga aktibista, mamamahayag, at tauhan ng militar.
 8. Maaaring hikayatin nuti ang mga aktibidad ng cyberbullying.
 9. Ang mga kadalasang babad sa paggamit nito ay pinipiling mapag-isa na hindi maganda lalo na sa mga kabataan.
 10. Dahil dito, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga bata ng hindi nila namamalayan.

Hindi natin masisisi ang mga batikan sa paggawa ng teknolohiya o experts sa patuloy at mabilis na pag-advance ng social media. Dahil kahit saan anggulo tingnan ang social media ay naging bahagi na ng buhay ng mga tao. Ang mga nasabing bentahe at disbentahe patungkol sa social media ay mababase pa rin kung sa paano mo disiplinahin ang iyong sarili sa paggamit nito.