Mga bagay na hindi dapat ipangutang

Marami sa mga Pilipino na may ibang pag-uugali sa paghiram ng pera upang itawid ang pagnanais na magkaroon ng iba o dagdag kasiyahan kahit sa alanganing paraan – ang pangungutang.

Utang para sa panghanda o papiging

Dahil marami sa atin ang sanay sa kasiyahan, hindi ito wawaglitin at gagawa ng paraan para magkaroon ng panghanda ng masasarap na pagkain, presentasyon at iba pa para sa birthday, anibersaryo, o iba pang piging o party.

Kasama na sa usapin dito ang pang-inom.

Hindi naman masamang maghanda bilang selebrasyon sa mga nabanggit na bagay ngunit ang mga ganitong sitwasyon ay hindi tamang ipangutang dahil matapos magsaya sa pagdiriwang pihadong nakaamba ang bayarin. Buti kung ang babayaran lamang ay ang mismong inutang, nariyan na posibleng lumaki ang bill sa kuryente, tubig at iba pa dahil lamang sa pagnanais na itawid ang okasyon. Maliban dito, nakahihiya naman umutang sa iba – habang sila ay mababawasan ng pera, kayo naman ay magpapakasaya.

Ang ganitong bagay ay mas tamang pag-ipunan at kung anoman ang naipon ay ‘yon lamang din ang dapat na gagastusin – hindi na sosobra pa para wala nang sakit nang ulo.

Utang para sa luxury items

Anthing that will add to your pleasure na hindi na kaya nang budget ay matatawag nang luxury. Ang mga tulad nito ay mamahaling cellphones, gadgets, alahas, damit at iba pa.

Kung ang mga nabanggit ay kailangan sa trabaho ay pag-isipan munang mabuti bago umutang at bumili. Kung halimbawa sa mamahaling phone, lahat ba ng apps dito ay magagamit mo? Kung hindi naman ay baka puwede ka na sa hindi branded o mamahaling phone.

Kung uutangin ang ganitong mga bagay, siguraduhin muna kung kaya itong bayaran o may sapat na pondong nadating na “extra.” Kung aasa lamang sa sahod, isipin na may regular pang bill na dapat na harapin tulad ng kuryente, tubig, upa, pamasahe, pagkain at iba pa. May luxury phone ka pero gutom ka naman. Naka-iPhone ka pero problemado ka sa pagbabayad nito at kapos pa dahil sa ibang bayarin.

Sa mga alahas at iba pa na bibilhin para lamang magmukhang “mayroon” o mayaman, mag-isip kung tama ba itong lifestyle na ito? Kahit pa sabihing credit card ninyo naman ang gagamitin at hindi abala sa iba ay naroon pa ring utang itong matatawag. Sigurado rin na uutang kayo sa tao kapag naging kapos na kayo dahil lamang sa maling lifestyle.

Sasakyang uutangin? Mas mahal ito sa iPhone kaya dapat mas malaki ang perang napasok sa inyo nang “regular.” Kung walang maaasahang matinong daloy ng pera para sa regular ninyong mga bayarin, pag-isipan muna kung dapat kumuha ng sasakyan. Tandaan kapag kumuha ng sasakyan ay para kayong nagpapaaral ng bata. Habang natagal ay lumalaki ang gastos. Sa sasakyan, nagmamahal ang gasolina, maintenance, at iba pa.

Utang para sa panggala

Hindi tama na gagala kayo sa iba’t ibang lugar – local o international – pero dadaanin ninyo muna ito sa utang. Ang mas mali pa nito, habang utang ang ipinanggagala ay proud pang ilabas ito sa social media. Kailangan ba talaga?

Utang para may pangsugal

Kalabisang gawi na ang ganito. “Bibisyo” pero sa utang na paraan sisimulan sa pag-asang baka manalo. Maraming tao na ang nabikta ng pagsusugal, huwag na kayong dumagdag pa rito.

Sa aspeto ng buhay tulad nito, mas mainam na gawan muna ng paraan na lumaki ang kita para may sapat na ipangtutustos sa mga gusto sa buhay. Kung wala naman, manatili lamang sa mga kailangan – at hindi gusto – sa buhay para mabuhay na may peace of mind.