Mga aplikasyon sa 7th Nat’l Rondalla Workshop tinatanggap na

Ang mga aplikasyon ay tinatanggap ng Artist Training Division ng Cultural Center of the Philippines (CCP) para sa 7th National Rondalla Workshop, na gaganapin online sa pamamagitan ng Zoom mula Hulyo 19–23, 2022, mula ika-9:00 ng umaga hanggang ika-7:00 ng gabi. Ang workshop ay muling gaganapin online ngayong taon.

Si Prof. Elaine Juliet Espejo, isang propesor sa UP College of Music at miyembro ng Celso Espejo at UP Rondallas, ang mangangasiwa sa pamumuno sa mga workshop trainer.

Kasunod ng mga magkakasabay na sesyon, ang mga kalahok ay magre-record at magsusumite ng mga pagtatanghal ng mga kanta na pinili ng mga trainer na itatampok sa panahon ng virtual culminating program, na mai-stream nang live sa CCP Facebook Page sa Setyembre 24, 2022 sa ika-3:00 ng hapon.

Ang CCP National Rondalla Workshop, na itinatag noong 2014, ay nagsusumikap na tulungan ang mga batang musikero na mapagtanto ang lahat ng kanilang potensyal bilang mga rondalla artist. Ang workshop ay naging kilala para sa pagsasanay sa parehong ensemble at solo bandurria category winners at finalists ng National Music Competitions for Young Artists (NAMCYA).

Para sa taong ito, bukas ang workshop sa mga sumusunod na kalahok:

 1. Sinomang indibiduwal na mga konduktor ng rondalla at/o mga instrumentalista na hindi pa nagsisimula
 2. Anumang Filipino rondalla group na:
 3. Magkaroon ng lahat ng mga instrumentong rondalla (bandurria, octavina/laud, gitara, at bass);
 4. Ay hindi bababa sa dalawang (2) taon sa mga pagganap; at
 5. na non-beginners

*Ang lahat ng mga kalahok ay kinakailangang magkaroon ng kanilang sariling mga instrumento ng rondalla para sa workshop.

QR code para sa Rondalla Groups

MGA MODULE:

 1. Sectional rehearsals bawat rondalla instrument
 2. Mga sesyon ng pagbabasa ng tala
 3. Group cliniquing sessions para sa bawat rondalla ensemble
 4. Group cliniquing para sa indibidwal na instrumentalist/conductor na kalahok
QR Code para sa Individual Instrumentalists/Conductors

ANG MGA INTERESADONG APLIKANTE AY DAPAT Isumite ANG MGA SUMUSUNOD:

 1. Napunan na ang form ng aplikasyon.
 2. Para sa mga Indibiduwal na Instrumentalist/Conductors: I-scan ang QR code o bisitahin ang https://tinyurl.com/Rondalla2022-Apply-Individual
 3. Para sa Rondalla Groups na may Conductor: I-scan ang QR code o bisitahin ang https://tinyurl.com/Rondalla2022-Apply-Group

2 Ang application form ay mangangailangan ng audio-video recording ng isang kamakailang pagganap (mula 2019 hanggang sa kasalukuyan) ng hindi bababa sa dalawang (2) piyesa ng grupo/indibiduwal.

*Ang pagtanggap sa workshop ay ibabatay sa merito ng aplikasyon.

*Ang mga kalahok na grupo ay bibigyan ng pagkakataon na magsagawa ng maikling pagtatanghal sa panahon ng Online Opening Program.

BAYAD SA WORKSHOP

Ang bayad sa workshop para sa mga indibiduwal na konduktor/instrumentalista at para sa mga grupo ng rondalla na may konduktor ay Dalawang Libo Piso (P2,000) bawat participant slot. Ang bayad sa workshop ay kasama ang mga online na materyales at mga bagong ayos na piraso ng rondalla.

Sa abiso ng pagtanggap, ang bawat grupo ng rondalla ay kailangang magbayad ng reservation fee na Limang Libong Piso (P5,000) na ibabawas sa buong halaga ng registration fee. Ang mga bayarin sa pagpapareserba ay hindi kinakailangan mula sa mga indibiduwal na konduktor/instrumentalista, ngunit ang pagpaparehistro ay nasa first-come-first-served basis.

MGA DEADLINE

Hunyo 17, 2022 – Pagsusumite ng Aplikasyon para sa Indibiduwal at Rondalla Group Participants o hanggang mapuno ang mga slot.

Hunyo 29, 2022 – Bayad sa pagpapareserba ng tinatanggap na Mga Kalahok ng Rondalla Group

Hulyo 13, 2022 – Workshop fee ng tinatanggap na Indibidwal at Rondalla Group Participants

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa CCP Artist Training Division sa pamamagitan ng email sa ccp.national.rondalla.workshop@gmail.com o sa pamamagitan ng numerong 8-832-1125 loc. 1604/1605 (hanapin si Ms. Abby Lazo).