Mga apektadong komunidad ng Mindoro oil spill tinulungan ng ASTIG Program ng PAFI

Ang ASTIG graduates mula sa Munisipalidad ng Pola kasama si Mayor Jennifer M. Cruz at Pioneer Adhesives Foundation Inc. Executive Director na si Janie Alfonso.

Inilunsad kamakailan ng Pioneer Adhesives Foundation Inc. (PAFI) ang programang Angat Sining Tibay at Galing (ASTIG) sa mga bayan na naapektuhan ng Oriental Mindoro oil spill tragedy, na nagmarka ng isang malaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mga komunidad.

Ang programa ng CSR o corporate social responsibility ng Pioneer Adhesives ay sumusubok na magbigay sa mga apektadong lokal na mangingisda—na ipinagbabawal sa pangingisda mula noong pagtagas ng langis noong Pebrero—na may praktikal at pangmatagalang alternatibong paraan ng pamumuhay.

Ang mga lokal na mangingisda sa mga munisipalidad ng Pola at Pinamalayan sa Oriental Mindoro—dalawa sa ilang mga komunidad na lubhang naapektuhan ng oil spill—ay dumaan sa iba’t ibang pagsasanay sa mga pangunahing kasanayan sa pagtatayo na sumasaklaw sa pagmamason, pag-tile, pagbububong, at waterproofing, na ginanap mula sa Agosto 28 hanggang Setyembre 3, 2023. Ang mga komprehensibong sesyon ng pagsasanay sa naaangkop na paggamit ng mga produkto ng Pioneer kaugnay ng mga nakuhang kakayahan ay ibinigay din sa kanila.

Ang mga tagapagsanay mula sa Southwestern College of Maritime, Business, and Technology habang nagbibigay ng mga pangunahing kasanayan at konsepto sa konstruksyon.

Ang “Tibay” livelihoods gamit ang “tibay” products ay angkop na naglalarawan sa ASTIG Program ng PAFI para sa mga residente ng Pola at Pinamalayan na personal na pinangasiwaan ng foundation kasama ang Munisipalidad ng Pola Mayor Jennifer M. Cruz at PAFI Executive Director Janie Alfonso pati na rin bilang mga tagapagsanay mula sa Southwestern College of Maritime, Business and Technology.