Members-only store: Ano’ng pros, cons sa pagiging member?

Pamilyar na siguro kayo sa members-only stores – ang advertisement nito ay makikita sa television, print and online (social media and non-social media platforms).

Members-only stores have become increasingly popular in recent years, offering a range of benefits for both consumers and businesses. Pag-usapan natin isa-isa kung ano ang pros and cons o ang tinatawag na advantages at disadvantages nito.

Pros

One of the main advantages of a members-only store is the exclusive access it provides to its members. By limiting access to a select group of individuals, ang stores na ito ay gumagawa ng sense of exclusivity and privilege, na magiging appealing sa consumers.

This exclusivity often translates to a more personalized and tailored shopping experience, dahil ang members ay makakaasa ng higher level of customer service and attention. Additionally, ang members-only stores ay kadalasang may natatanging products or limited-edition items na wala sa traditional retail stores, higit na pagpapahusay ng halaga at kagustuhan ng pagiging member.

Another benefit of members-only stores is the potential for cost savings. Marami sa mga store na ito ay nagbibigay ng discounted prices o special promotions na eksklusibo lamang para kanilang members. These discounts can range from a percentage off the retail price to exclusive deals on specific products. Sa madalas mamili, For frequent shoppers or individuals who regularly purchase certain items, ang mga matitipid na ito ay maaaring mabilis na madagdagan at magresulta sa makabuluhang mga benepisyo sa gastos. Maliban dito, sa pagbabayad ng membership fee, mas naroon ang kita ng tindahan at stable ito, these stores can generate a stable source of revenue, na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ayos nang mas mahusay na mga deal sa mga supplier at ipasa ang mga matitipid sa kanilang mga miyembro.

 

Cons

Kung may pros, may cons din. There are also some drawbacks to members-only stores that should be considered.

Ang isa sa mga concerns ay ang potensyal para sa pagiging eksklusibo upang lumikha ng isang pakiramdam ng elitismo o pagbubukod. By limiting access to a select few, ang mga store na ito ay maaaring hindi sinasadyang lumikha ng hati sa pagitan ng mga may kakayahang maging miyembro at sa mga hindi.

One of the main concerns is the potential for exclusivity to create a sense of elitism or exclusion. By limiting access to a select few, these stores may inadvertently create a divide between those who can afford to become members and those who cannot. Ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng sama ng loob o pagbubukod sa mga hindi miyembro.

Dagdag pa rito, ang ilang mga tao ay maaaring mahanap ang ideya ng pagkakaroon ng pagbabayad ng isang membership fee o para sa pag-access sa isang negosyo upang maging isang hadlang sa pagpasok, lalo na kung hindi sila sigurado sa mga benepisyo na kanilang matatanggap bilang kapalit.

Maging maingat lamang din bago ka magpa-member sa ganyang klaseng membership stores. Magugulat ka na mahal ang magpa-member at sasabihin ng stores na madalas na may discounts ang kanilang products. Dapat masiguro mong masusulit mo talaga ang membership mo dahil kung hindi, lugi ka sa ibinayad mo kontra sa discount na nakuha ninyo. Ang halimbawa nito ay kung ang membership fee ay P1,000 kada taon. Ang pera na iyan ay dapat masigurong mababawi mo sa discounts na mayroon ang produktong bibilhin mo at ang produkto ay dapat gagamitin mo talaga hindi dahil sa discounts lamang. Kung hindi ninyo magagamit nang maayos ang membership ay pinakita ninyo lamang ang stores – kumita sila pero lugi kayo.

Tips sa pagiging member

Mas mainam din na kung balak ninyong magpa-member sa ganitong exclusive store, bilhin lamang ang membership fee sa diskuwentong halaga lalo na kung 50% and above ito para naman masulit ninyo ito nang husto.

Maging maingat sa pagbili ng discounted products dahil marami rin dito ang malapit nang mag-expire o masira. Maging partikular kung discounted ang price ng vitamins, pagkain, beauty products at iba pang perishable goods. Okay lamang na bilihin ito pero siguraduhing makokonsumo bago masira. Halimbawa kung sa vitamins ay tatlong buwan na lamang ay mae-expire na puwedeng ipamigay ito sa ibang miyembro ng pamilya, kaibigan o kakilala.