100% safe ba ang lahat ng mga gamot?

Walang 100% safe na gamot.

Ito ay dahil hindi lahat ng gamot na safe sa iyo ay maaaring ligtas na inumin din ng iba. Tandaan natin na ang gamot ay may iba’t ibang reaksyon at resulta kapag tinanggap na ito ng ating katawan. Sa madaling salita ito ay tumutukoy din sa side effects ng mga gamot.

Ang side effect ng mga gamot ay ang mga hindi kanais-nais o hindi inaasahang sintomas na nangyayari kapag umiinom tayo ng gamot. Ang mga side effect ay maaaring minor lamang tulad ng pananakit ng ulo o tuyong labi. Habang ang ibang epekto ay terible na maaaring maging banta sa buhay gaya ng pinsala sa atay o pagdaranas ng pagdurugo lalo na kung nasa loob ng katawan.

Pupuwedeng maganda ang efficacy o epekto ng gamot sa sakit na nararamdaman kapag ininom na ang gamot, pero mas binibigyang usapin dito ay kung magiging ligtas ba tayo talaga rito at hindi malalagay sa alanganin ang ating kalusugan o buhay dahil sa side effects.

Kung inyo pang natatandaan ang laging tanong sa atin ng mga doktor o health workers ay kung tayo ba ay may allergy sa mga gamot. Ito ay tanong na may kaugnayan sa gamot na ibibigay sa atin upang masiguro na nasa mabuti tayong kondisyon ng kalusugan.