May health protection sa pagsuot ng face mask?

Sa kabila ng mataas na kaso ng coronavirus 2019 (COVID-19) sa nakalipas na tatlong taon, may mga Pilipino pa rin ang hindi nagtitiwala sa paggamit ng mga face mask.

Kaugnay nito, lahat tayo ay aware na isa sa mga pinatutupad na protocol ay ang pagsuot ng face mask pero may mga kapwa Pilipino ang hindi makasunod dito. Ito na rin ang naging dahilan ko para alamin kung bakit ayaw nilang magsuot nito.

Sa paghahatid ng mga rason, itinago ang tunay na pangalan ng dalawang respondents upang hindi sila “makulayan” sa kanilang paglalahad.

Benjamin: “Maaring kulang sa proteksyon ito (face mask). At palagay din ng iba, lalo lang silang nadadapuan ng sakit at mayroon ding mga naniniwala na sa face mask mismo nanggagaling ang sakit.”

Jojo: “Anti vaxxers have been proliferating information that COVID does not exist and that other diseases have killed the victims not the virus itself.”

Gaano ba kahusay ang proteksyon ng mga face mask laban sa COVID-19?

Makatutulong ba ang face mask na mapabagal ang pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19? Ang sagot ay simple at mahalagang “oo”.

Ang mga face mask na sinamahan ng iba pang mga hakbang sa pag-iwas tulad ng pagpapabakuna, madalas na paghuhugas ng kamay at physical distancing ay maaaring makatulong na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos ang mga face mask para sa pangkalahatang publiko. Kung ikaw ay nasa isang lugar na may mataas na bilang ng mga taong may COVID-19 at mga bagong kaso nito, inirerekomenda ng CDC na magsuot ng maayos na face mask ang publiko sa loob ng bahay – nabakunahan man o hindi.

Sinasabi ng CDC na dapat magsuot ng face mask na maaaring isuot nang regular, magkasya nang maayos at kumportable. Ang mga respirator tulad ng nonsurgical N95 mask ay nagbibigay ng pinakamaraming proteksyon. Ang mga KN95 at medikal na face mask ay nagbibigay ng susunod na pinakamataas na antas ng proteksyon. Ang mga cloth mask ay nagbibigay ng mas kaunting proteksyon. Ayon pa sa CDC, ang mga surgical N95 mask ay dapat na nakalaan para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Paano kumakalat ang sakit na COVID-19?

Kapag ang mga nahawaang indibiduwal ay nagsasalita, umuubo, o kumakanta, sila ay bumubuo ng malalaki, basang patak o droplet na naglalaman ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Kung nasa loob ka ng 6 na talampakan mula sa isang taong nahawaan ng sakit, ang mga patak na iyon ay maaaring dumapo sa iyong mga mata, ilong, o bibig at sunod nito ay ang mahawaan ka na rin. At kung pisikal na malapit ka sa isang taong nahawaan, maaari mo ring malanghap ang ilan sa mga droplet.

Makatutulong ba ang mga face mask na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19?

Ang pangunahing benepisyo ng pagsusuot ng face mask ay ang pagpigil sa pagkalat ng virus. Kung ikaw ay nahawahan ng sakit ngunit nagsusuot ng face mask, ito ay may higit na kapasidad na humaharang sa mga droplet ng virus na nasa iyo. Dito ay naiiwasang mahawa ang ibang tao mula sa iyong pagsasalita, halimbawa.

Ang mga face mask ay maaari ring protektahan ang nagsusuot. Iyon ay dahil ang dami ng virus na nalantad sa iyo ay nakaiimpluwensya sa iyong panganib na mahawa o kung gaano kalubha ang iyong sakit. Kung ikaw ay may suot na face mask at nakapaligid sa isang taong nahawaan, mas kaunting droplet ang makakalabas sa iyong sariling face mask.

Mayroon siyentipiko ba’ng patunay na ang face mask ay pumipigil sa impeksyon ng COVID-19?

Ang sagot dito ay oo. Isa sa mga pinakakilalang pag-aaral tungkol dito ay pinondohan ng World Health Organization. Nailathala sa isang pangunahing medikal na journal, inihambing ng pag-aaral ang mga potensyal na rate ng impeksyon sa COVID-19 sa pagsuot ng face mask kumpara sa hindi pagsuot nito. Ang mga face mask ay nagbawas ng mga pagkakataon ng impeksyon ng higit sa 80 porsyento. Sa mga face mask, ang posibilidad ng impeksyon ay 3.1 porsyento kumpara sa 17.4 porsyento na walang mask.

Bukod dito, isang mas bagong pag-aaral ang nagpakita na kahit na ang isang magaspang na telang panakip sa bibig ay mas mababa sa 100 porsiyentong proteksiyon laban sa virus ay maaaring makabuluhang bawasan ang bilang ng mga impeksyon, at sa huli, ang bilang ng mga namamatay.

Maliban pa rin dito, isang pag-aaral sa iba pang mga respiratory virus kung saan kabilang ang trangkaso at mga virus na nagdudulot ng karaniwang sipon ay nagpakita na pinipigilan ng mga face mask ang pagkalat ng mga nahawaang droplet kapag nagsuot ng mga face mask.