May arthritis ka? Bawal sa ‘yo ‘to!

Sa mga may arthritis (rayuma) dapat na maging maingat sa mga pagkaing kinokonsumo to manage your condition effectively.

Sa pag-aaral, mahigit sa 100 ang klase ng arthritis at ang common sa mga ito ay ang osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PA), at ang gout.

One category of foods na talagang dapat iwasan ng may arthritis ay ang processed foods na mataas sa sugar, salt, and unhealthy fats. These types of foods can contribute to inflammation in the body, which can worsen arthritis symptoms at nagpapalala sa sakit at paninigas.

 

Mga bawal sa may rayuma

  • Matatamis na pagkain at inumin

Mga sugary beverage like sodas, energy drinks, and sweetened fruit juices – mas masama sa RA.

Processed snacks and desserts, tulad ng candies, cakes, cookies, and pastries, na notorious din for their high sugar levels. Isama pa rito ang certain condiments and sauces like ketchup, barbecue sauce, and salad dressings can contain significant amounts of added sugars, contributing to an unhealthy diet.

  • Mga processed foods

Processed foods refer to products that have undergone significant alterations from their original state through the addition of artificial ingredients, preservatives, or other chemical substances. Ang mga ito ay mga de-latang pagkain, packaged snacks, frozen meals, sugary beverages, at pre-packaged baked goods at kahit breakfast cereals.

Karamihan sa processed foods ay naglalaman din ng high levels of salt, sugar, and unhealthy fats, which can contribute to various health issues gaya ng obesity, heart disease, diabetes, at arthritis.

  • Red meat

Dapat ding iwasan ng mga may arthritis ang red meats tulad ng baka, kabayo, kalabaw, baboy, kambing, o tupa.

Red meats contain high levels of saturated fats, which can trigger the release of pro-inflammatory substances na nasa katawan. These substances can worsen the symptoms of arthritis by promoting inflammation in the joints (kasukasuan), leading to increased pain, stiffness, and swelling.

Gayundin, ang red meats ay kilalang may compounds na tinatawag na purines, which can be broken down into uric acid in the body. Ang mataas na levels ng uric acid ay maaaring mag-contribute sa development ng gout, a form of arthritis characterized by sudden and severe joint pain.

  • Vegetable oils

Kapag sobrang mataas sa vegetable oil (soybean and sunflower oil), nagiging daan ito sa pananakit ng joints.

  • Butter, margarine

Ang mga ito ay may saturated fats. Studies have shown that a diet high in saturated and trans fats can promote inflammatory processes in the body, leading to a worsening of arthritis symptoms.

Common na makukuha rin ito sa mga inihaw na pagkain o ibang lutuin.

  • Wheat products

Tulad nito ay pasta, tinapay, crackers, at bagels na trigger para ang arthritic joints o ang may RA. Ang wheat products ay may gluten, isang protein na nakaiirita sa arthritic joints.

  • Alcoholic drinks

Ang mga ito ay nagpapataas ng inflammation sa katawan. Ang sobra nito ay daan para sa higher levels of pro-inflammatory molecules, such as cytokines, which can exacerbate arthritis symptoms. Pinataas din ng alcoholic drinks ang uric acid sa katawan. Ina-absorb ng alak ang mahahalagang nutrients gaya ng calcium and magnesium, na mahalaga para maging healthy ang joints.

  • Paninigarilyo

Isa pang dapat iwasan ng mga taong may arthritis ay ang paninigarilyo (kabilang ang vape). Ito rin ang magiging daan para magkaroon ng RA.

Sa pag-aaral, ang harmful chemicals tulad ng nicotine and tar, can lead to inflammation and damage to the joints, which are characteristic features of arthritis. Smoking has been shown to accelerate the breakdown of cartilage in the joints, leading to increased wear and tear on the joint surfaces and ultimately contributing to the development of arthritis.

Samantala, ang beans, green peas, sitaw, okra, munggo, at iba pang tulad nito ay hindi nakasasama sa may arthritis. Inaakalang masama ito dahil habang kinakain ito ay may kasamang pagkain na talagang bawal tulad ng baboy o chicharon sa ginisang munggo. Maaari rin na habang kumakain ng beans ay kasama ito sa pulutang mataas sa mantika, asin, o preservatives. May iba rin na habang kumakain nito ay sinasamahan ng masamang pagkain tulad ng mga lamang-loob.