Matingkad na kulay ng mga prutas at gulay mas masustansya

Alam ba ninyo na ang sustansya ng mga pagkain ay nakabase rin sa mga kulay nito?

Kapag mas matingkad ang kulay ng mga prutas at gulay ay mas masustansya ang mga ito kaya ipinapayo na ito ang mas piliin at kainin nang sa ganoon ay may sapat tayong lakas kontra sa mga sakit.

Maliban dito ang mga kulay din ng mga pagkain ay may indikasyon ng kung anong nutrisyon ang pwedeng makuha rito.

Tulad ng kamote na kahit simple lamang ay maraming sustansyang maibibigay sa atin. Ang karaniwang nakikita nating kulay ng kamote ay puti, dilaw at ube. Ang ube ang mas mainam na kainin dahil mataas ito sa antioxidant. Ganoon din sa sibuyas – ang kulay violet nito ang mas mabuting kainin.

KULAY AT SUSTANSYANG HANDOG NG MGA GULAY AT PRUTAS

– Pula, asul, at ube na mga kulay mula sa mga gulay at prutas ay naglalaman ng anthocyanins, habang ang mapupulang uri nito ay mayroong lycopene.

Ang anthocyanins ay may antioxidant properties na tumutulong upang limitahan ang pagkasira ng ating cells dahil sa free radicals. Makatutulong din ito upang mapababa ang peligro natin sa pagkakaroon ng heart disease, stroke, cancer, macular degeneration at memory problems.

Ang lycopene ay tulong upang mapababa rin ang peligro sa pagkakaroon ng cancer at heart disease. Ang mga nasabing matitingkad na kulay sa mga gulay at prutas ay kadalasan ding naglalaman ng essential vitamins at minerals such gaya ng potassium, vitamin A, vitamin C at folate. Ang mga ito ay tutulong sa inyo upang ang inyong paningin at resistensya ay tumibay at maiiwasan din dito ang pagkaroon ng urinary tract infections o UTI.

– Ang mabeberdeng kulay ng mga gulay at prutas ay mayroong vitamin A, vitamin C, vitamin K at folate. Mayroon din itong indoles na nakapagpapababa rin ng peligro sa pagkakaroon ng cancer. Taglay din nito ang lutein para gumanda ang inyong paningin. Ang chlorophyll ang siyang nagbibigay kulay berdeng sa nasabing mga pagkain.

– Orange at dilaw na mga kulay ng mga prutas at gulay ay tinatawag na carotenoids. Ang carotenoids din ang nagpapaganda sa galaw ng inyong immune system, kaya rin nitong pababain ang peligro sa pagkakaroon ng heart disease, vision problems at cancer. Ang ganitong mga kulay ng pagkain ay may vitamin A, folate, potassium, bromium at vitamin C.

– Samantala ang kulay puti sa mga gulay at prutas ay nagmula sa polyphenol compounds na mayroon ding antioxidant properties na tinatawag na anthoxanthins, tumutulong upang maiwasan ang heart disease and cancer.

Ang bawang na may allicin ay may benepisyong magpapababa sa pagkakaroon ng high blood pressure, high cholesterol, cancer at heart disease. Mainam ang mga ganitong kulay dahil sa ito ay may mga potassium, vitamin C, folate, niacin at riboflavin.

Kaya sa mga mommy, hindi lamang natin dapat ikonsidera ang dami ng serving ng mga gulay at prutas na ihahain sa mga bata. Mas mainam na nakatutok din tayo sa mga kulay nito para may kasiguraduhan kayong malusog ang inyong mga anak.