Masahe malaking benepisyo sa kalusugan

Ang masahe ay isang therapeutic technique na kinabibilangan ng pagmasa nang may pressure, pagpindot, at pagmamanipula sa mga kalamnan at malambot na tissue ng katawan. Ito ay isinasagawa sa loob ng maraming siglo at kilala sa kakayahang magsulong ng pagpapahinga at mapawi ang physical at mental stress. Bukod sa mga nakapapawi nitong epekto, ang masahe ay nagbibigay ng mga benepisyo para sa pangkalahatang kagalingan.

One of the key benefits of massage is its ability to reduce muscle tension and improve flexibility. Through the application of pressure and kneading techniques, massage helps to release knots and tightness in the muscles, allowing for increased range of motion and improved flexibility. This can be especially beneficial for individuals who engage in regular physical activity or have a sedentary lifestyle. Malaking tulong din ito sa mga taong babad sa trabahong may kinalaman sa paggamit ng computer.

In addition to its physical benefits, ang masahe ay may positive impact din sa mental health. Napag-aralan na nakababawas ito ng anxiety (pagkabalisa) at depression dahil nailalabas ang endorphins, which are natural mood-boosting chemicals in the body. Massage can also help to improve sleep quality and reduce symptoms of stress, leading to an overall sense of relaxation and well-being.

 

Iba pang ginhawang nagagawa ng masahe

– Ang ating stress hormone na cortisol ay maaaring mapababa sa tulong ng masahe. Pinalalakas nito ang ating immunity at may impact sa stress at anxiety levels.

– Ang massage therapy ay nagpapababa ng presyon ng dugo, na may epekto sa paggana ng puso.

– Ang serotonin, kilala bilang “happy chemical” dahil ito ay nagtataguyod ng kaligayahan, ay maaaring madagdagan sa pamamagitan ng masahe.

– Ang masahe ay nakatutulong sa mga tao na makatulog nang mas mahusay.

– May kakayahang pasiglahin ang endorphins, na mga natural na pantanggal ng sakit ng katawan. Maaari nitong bawasan ang kakulangan sa ginhawa at mapataas ang mood.

– Maraming mga sistema ng katawan, kabilang ang immune system, lymphatic system, at circulatory system, ang napagagana nang mahusay matapos ng pagpapamasahe.

– Nakababawas ng pananakit ng ulo at kahit sakit na dulot ng migraine.

 

Mga dapat at hindi dapat gawin bago ang pagpapamasahe:

Firstly, do communicate openly with your massage therapist about any health conditions, injuries, or concerns you may have. Ito ang magiging basehan ng masahista kung anong klaseng masahe ang nararapat sa iyo at maiwasan ang potential complications.

Mainam na dumating sa tamang oras ng appointment o mas maaga nang ilang minuto para maka-relax at maka-prepare mentally for the session. It’s also recommended to drink water before your massage para manatiling hydrated and help flush out toxins released during the treatment.

On the other hand, there are a few things you should avoid before having a massage. Iwasang kumain nang marami bago magpamasahe, dahil hindi ka magiging komportable at makasisira sa relaxation process. It’s best to have a light snack if needed, mga isa o dalawang oras bago ang appointment. Dagdag pa rito, iwasan ang uminom ng mga alcoholic drink o inuming may caffeine dahil ang substances nito ay makaaapekto sa ability to fully relax and may even increase sensitivity to pressure.

Lastly, don’t forget to turn off your mobile phone. Mainam na i-silent mode ito to minimize distractions and allow you to fully immerse yourself in the therapeutic experience.

After your massage, uminom ng tubig (at hindi anumang iba pang inumin) to help flush out toxins and rehydrate your body. This is especially important if your massage involved deep tissue work or if you were experiencing muscle tension.

Huwag munang sumabak sa ibang aktibidad o mabigat na gawain – kahit ang mag-ehersisyo. Do take some time to rest and relax after your session, allowing your body to fully absorb the benefits of the massage. Matulog kahit kaunting oras, mag-meditate, or simply engaging in calming activities.

Finally, do schedule your next massage appointment if you found the experience beneficial, as regular massages can help maintain your overall well-being and manage stress levels.