Marso 8: Pagdiriwang ng International Women’s Day

Ang International Women’s Day ay ipinagdiriwang tuwing Marso 8 ng bawat taon sa buong mundo bilang pagkilala sa mga karapatan ng mga kababaihan at kanilang mga kontribusyon sa lipunan. (Kuha ng International Women’s Day)

Ang International Women’s Day (IWD) ay ipinagdiriwang tuwing Marso 8 ng bawat taon sa buong mundo.

Ang pagdiriwang na ito ay ang pinagmulan ng selebrasyon ng Women’s Month sa iba’t ibang bansa upang mas mapalawak pa ang kahalagahan nito.

Ang tema ng IWD para sa taong ito ay #EmbraceEquity.

Ang mga kulay na sumisimbolo sa selebrasyong ay lila, berde at puti. Ang lila ay para sa katarungan at dignidad, at pagiging tapat sa layunin. Ang berde ay para sa pag-asa habang ang puti ay kumakatawan sa kadalisayan. Ang mga kulay na ito ay nagmula sa Women’s Social and Political Union sa United Kingdom noong 1908.

Noong unang panahon ay hindi tama ang pagkilala sa mga karapatan ng kababaihan kung kaya ay dinadaan ito sa mga debate para magkaroon ng mga pagbabago.

Ang kasaysayan sa pagkakaroon ng IWD

1908

Noong 1908, nagmartsa ang nasa 15,000 kababaihan sa New York City sa Amerika na humihingi ng mas maikling oras sa trabaho, mas magandang suweldo at mga karapatan sa pagboto.

Nagkaroon ng deklarasyon sa unang National Woman’s Day sa buong Amerika na ginaganap tuwing Pebrero 28 na umabot hanggang 1913. Sinimulan ang pagkilala sa mga kababaihan mula sa hanay ng garment workers na ipinaglalaban ang mga karapatan.

1910

Nagkaroon ng International Conference of Working Women sa Copenhagen, Denmark noong 1910. Dito iminungkahi na bawat taon sa bawat bansa ay dapat magkaroon ng pagdiriwang sa Araw ng Kababaihan upang igiit ang kanilang mga kahilingan. Ang mungkahi ay mula kay Clara Zetkin, isang Aleman at lider ng ‘Women’s Office’ para sa Social Democratic Party sa Germany. Ang conference ay dinaluhan ng mahit 100 kababaihan mula sa 17 mga bansa.

1911

Kinilala ang unang International Women’s Day sa Denmark, Austria, Germany, at Switzerland noong Marso 19, 2011. Nasundan ito ng rally para sa okasyon na dinaluhan ng mahigit sa isang milyong kababaihan at kalalakihan na nangangampanya para sa mga karapatan ng kababaihan na makapagtrabaho, bumoto, masanay, humawak ng pampublikong tungkulin at wakasan ang diskriminasyon.

Makalipas ng ilang araw, nagkaroon ng malagim na insidente kung saan noong gabi ng Marso 25, 1911 ay 146 kababaihan (karamihan ay European immigrants) ang namatay sa sunog sa Triangle Shirtwaist factory sa New York City. Dito ay mas nasilip ang unfair labor practices sa kanilang hanay at hindi makataong kondisyon sa kanilang mga trabaho. Ang laban ay nauwi sa mga rally sa lansangan.

1913

Noong 1913 muli pang kinilala ang Women’s Day taon-taon at ito ay tuwing ika-8 ng Marso. Pormal naman itong naging taunang selebrasyon noong 1975 sa paghihikayat na rin ng United Nation.

Sa Pilipinas may kasaysayan at basehan din sa mga mandato kaugnay sa nasabing okasyon:

Proclamation No. 224, s. 1988 na nagdedeklara sa unang linggo ng Marso ng bawat taon bilang Linggo ng Kababaihan at Marso 8, 1988 at Bawat Taon pagkatapos bilang Mga Karapatan ng Kababaihan at Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan. Ang deklarasyong ito ay nilagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong Marso 1, 1988. Ito ay bilang pakikiisa sa United Nations sa pagkilala sa mga kababaihan sa mundo.

Proclamation No, 227 s. 1988 ay deklarasyon tungkol sa pagdiriwang ng Buwan ng Marso sa buong bansa bilang ‘Tungkulin ng Kababaihan sa Buwan ng Kasaysayan’. Ito rin ay nilagdaan ni Pangulong Aquino noong Marso 17, 1988 bilang pagkilala pa rin sa karapatan ng mga kababaihan. Ang buong buwan ay kapapalooban ng mga seremonya at aktibidad na pangungunahan ng Philippine Commision on Women.

R.A. 6949 s. 1990, ito ay nagsasaad na ang Marso 8 ng bawat taon ay isang Working Special Holiday na kikilalaning National Women’s Day. Ito ay nilagdaan ni Pangulong Aquino noong Abril 10, 1990. Ito ay pag-uutos sa mga empleyado mula sa gobyerno at pribadong sektor na lumahok sa mga aktibidad na isinasagawa ng kanilang mga opisina.