Malnutrisyon: Pinas sa ika-49 Nutrition Month

Para magbigay-kamalayan at isulong ang importansya ng maayos na pagkain, ang buwan ng Hulyo ay idineklara bilang pagdiriwang ng Nutrition Month noong 1974 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isa itong tugon sa nakaaalarmang paggkalat ng malnutrisyon na tumama sa milyong-milyong katao sa loob ng bansa ayon sa datos ng Presidential Decree 491.

Sa paggunita ng ika-49 na taon ng Nutrition Month, ang naging tema nito ay “Healthy diet gawing affordable for all.” Ang pagpapasimunong ito ay naglalayong isulong ang mga abot-kayang pampalusog na mga pagkaing para sa mga Pilipino.

Ayon sa Food and Agriculture Organization of the United Nations, ang ating bansa ay mayroong 5.3 milyong food-insure na Pilipino.

Ang malnutrisyon ay isa pa rin sa itinuturing na seryosong problema ng pangkalusugan sa bansa. Ayon sa National Nutrition Council, isa sa tatlong bata na nasa limang taong gulang ay hindi nakaayon ang pag-laki sa edad o mga tinatawag na bansot. Apat sa 10 sambahayan o humigit kumulang 35% ang hindi nakaka-kain ng tamang pagkain.

Ano ang malnutrisyon?

Ayon sa World Health Organization, ang malnuntrisyon ay ang hindi sapat o labis na pagkain, hindi pantay na pagkain ng mga mahahalagang sustansya o hindi sapat na paggamit ng sustansya.

Ang malnutrsiyon ay isang seryosong kondisyon na nangyayari sa isang tao kapag mayroong kakulangan sa kaniyang kinakain batay sa kalidad at dami. Maaari itong mangyari sa lahat, bata man o matanda at maaari rin itong magbigay ng mga mas seryoso pang sakit kabilang ang pagiging bansot, mahinang resistensya at over-nutrition.

Maraming klase ang malnutrisyon pero ang pinakakilala sa lahat ay ang protein-energy malnutrisyon (PEM). Nangyayari ito kapag ang isang tao ay hindi kumakain ng sapat na calorie at protina na kinakailangan ng katawan para sa pang araw-araw na pamumuhay. Ang PEM ay maaaring magdulot ng ibang mga sakit katulad ng muscle wasting, pagkapagod, at malaking tyansang dapuan ng impeksyon. Ang iba namang klase o uri ng malnutrisyon ay ang micronutrient deficiency, vitamins, minerals at over-nutrition.

Bakit nagkakaroon ng malnutrisyon sa isang bansa?

Ang malnutrisyon ay isang pangmalawakang hamon na nakaaapekto sa milyong-milyong tao lalo na sa mga bansang mayroong kahirapan katulad ng Pilipinas. Ang mga dahilan na nakapaloob sa pagkakaroon ng malnutrisyon ay komplikado at maraming sangay kasama na rito ang pang-ekonomiya, panlipunan, pangkalikasan, at pangkalusgang.

Ang kahirapan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng malnutrisyon. Nililimitahan nito ang access ng mga tao sa tubig, pagkain at kalinisan. Nililimitahan din nito ang akses ng mga tao sa mga masusustansyang pagkain. Bilang karagdagan, ang hindi pagkakaroon ng akses sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at serbisyong panlipunan ay maaaring magpalala sa problema.

Ang iba pang mga salik na nakapagbibigay ng malnutrisyon ay ang pabago-bagong klima, salungatan (conflict) at pagtanggal (displacement). Ang pabago-bagong klima ay maaaring magdulot ng kakulangan sa ani, limitahan ang access sa tubig, at pinatataas nito ang pagkalat ng sakit na maaaring magdulot ng malnutrisyon. Ang salungatan at pagtanggal ay nakagagambala sa produksyon at pamamahagi ng mga sistema, nililimitahan ang access sa serbisyong pangkalusugan at lumilikha ng nutritional emergencies. Ang mahinang kalusguan ng ina at anak, kakulangan ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at kawalan ng patakaran at programa tungkol sa malnutrisyon ay maaari ring makadagdag sa problema.

Pagtugon sa problema

Upang masolusyunan ang malnutrisyon, kinakailangan ang komprehensibong pamamaraan upang matugunan ang mga dahilan sa problema nito. Higit sa lahat, kinakailangan dito ang pagpapatupad sa edukasyong pang-nutrisyon na mga programa pagpapabuti sa access sa mga pagkaing masasagana, pagpapabuti ng kalinisan sa bawat imprastratukara at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan na abot kaya.

Ang pagsusulong sa breastfeeding at pagkaing pampatibay ay mayroong malaking maitutulong upang mabawasan ang malnutrisyon.

At ang pinaka-importante, ang pagtugon sa problema patunkol sa malnutrisyon ay kinakailangan ng pagtutulungan mula sa iba’t ibang sektor katulad na lamang ng pamahalaa, lipunang sibil at mga pribadong sector upang makamit ang makabuluhan at pangmatagalang epekto.