Mag-ingat sa investment scam

Palalaguin daw ang pera ninyo? P500 gagawing P2,000 o higit pa nang wala pang dalawang buwan.

May mga pang-iimbita na sumali kayo sa mga investing scheme. Huwag basta umoo o padadala sa matatamis nilang mga pangako. Investment scam iyan.

Marami na rin talaga ang nabiktima nang husto sa mga ganitong klaseng gimik. Budol sa iba kung tawagin lalo’t maramihan ang perang involved.

TOTOO BA SILA?

Maniwala kayong hindi sila totoo. Siguradong hindi sila reliable investment firm lalo na kung hindi sila regulated ng mga lehitimong firm o serious regulators.

Kapag hindi sila regulated ay hindi awtorisado ang mga iyan na mag-operate ng business.  Mahihirapan kayong magreklamo sa serbisyo nila kapag ganito. Paano kung nasa ibang bansa pa pala ang kanilang tanggapan? Paano kayo magrereklamo lalo na kung wala naman silang physical office at sumali lamang kayo dahil may website naman sila?

ANO’NG GIMIK?

So ano ang gimik nila para manghikayat na itaya ninyo ang pera ninyo at palalaguin “daw” nila nang wala kayong kahirap-hirap?

Iimbitahan kayong sumali sa online investment. Ang P500 gagawing P2,000 o higit pa sa loob ng dalawang buwan. May garantiya pa silang “Walang pilitan sa pagsali. Ibabalik ang pera ninyo kapag hindi tumubo iyan.”

Agad kayong sasali lalo na kung mahusay magsalita ang nag-iimbita sa inyo. Malaking porsyentong pakikitain nila ang una at maliit ninyong taya. Susunod ay pasasalihin kayong muli at hihilingin na mang-imbita pa kayo ng ibang sasali – sa puntong ito nag-aaya na rin kayong manloko o mambiktima.

Kapag nararamdaman ng investment firm na wala nang itataas ang “taya” ninyo ay biglang buburahin nila ang inyong account. Dito ay mahirap na silang hanapin o kausapin. Mahirap na ring maibalik ang inyong pera.

PAANO KUNG MAY PRUWEBA NA LEHITIMO SILA?

Madali namang sabihing “regulated kami”, “legit ang website namin”, “heto ang license to operate namin” at kung ano-ano pa. Lahat iyan ay napepeke at nagagawan ng paraan.

PAANO UMIWAS SA SCAM?

Bago kayo sumali sa investment company maiging suriin muna ito. May internet kayo? I-search ang firm at alamin kung paano ang “galawan” nila. Makabubuti ring basahin ang reviews tungkol sa kanila. Kapag may negatibo na agad na impresyon, huwag ninyo nang itaya pa ang pera ninyo.

Kung sinasabi nilang sumali kayo sa kanila dahil natutulog lamang ang pera ninyo sa bangko o sa bahay ninyo, mas mainam nang nasa inyo ang pera ninyo kahit tulog kaysa naman mawala pa nang walang kapararakan.

Maraming lehitimong bangko pero may nagsabi ba sa kanila na sa madaliang paraan tutubo agad ang pera ninyong idedeposito sa kanila? Bangko na ang mga iyan. May dapat na kayong ipag-isip.