Loofah pinamamahayan ng iba’t ibang bacteria

Loofahs

Gumagamit din ba kayo ng loofah tuwing naliligo?

Ang loofah sponges ay mula sa vegetable gourds of the cucumber family – sa atin ay patola. Ito ay common na panlinis at pang-exfoliate ng balat sa tuwing naliligo. Pero ang bagay na ito ay malaking banta sa skin health natin.

Using a loofah (also luffa) for bathing may not be the safest option when bathing dahil sa potensyal para sa paglaki at pagdami ng bacterial at pangangati ng balat.

Ang mga loofah ay buhaghag at madaling ma-trap dito ang moisture, creating a warm, damp environment ideal for bacteria, fungi and mold to thrive lalo na kapag hindi ito properly na natutuyo.

Kapag hindi nalinisan ang loofah nang maayos o natuyo nang mabuti matapos ang bawat paggamit, maaaring maipon at mag-multiply ang bacteria sa loob ng mga siwang ng loofah. This can lead to the transfer of harmful bacteria onto the skin during bathing, increasing the risk of infections or skin issues.

Bukod dito, ang magaspang na texture ng loofah ay maaaring maging malupit sa atin, especially those with sensitive skin. Scrubbing with a loofah too vigorously can cause irritation, redness, or even tiny cuts on the skin, na mas madaling kapitan ng impeksyon.

Mahalagang isaalang-alang ang mas banayad na mga alternatibo para sa pag-exfoliating ng balat, tulad ng mga malambot na washcloth o malumanay na body scrub, upang maiwasan ang potensyal na pinsala sa skin barrier.

Taandan din na kung gagamit ng basahan o face towel, regular itong linisan gamit ang antibacterial soap. Maliban sa obvious na dumi sa basahan, kapag may hindi kaaya-aya itong amoy ay mabuting labhan na muna nang mabuti bago gamitin.

Ang loofah na ang tawag sa atin ay patola.

 

Paggamit sa loofah

– Matapos gamitin, linisan ito sa paglagay ng sabon (o bleach decontamination) at banlawan sa running water

– Patuyuin ito nang mabuti sa lugar na may hangin

– Palitan at itapon ang loofah matapos ng dalawa o tatlong linggo. Kung yari sa plastic ang loofah o pan-scrub, kapag nag-iba na ang kulay nito at may masamang amoy ay agad na itapon

– Gamitin lamang ito isa hanggang dalawang beses kada linggo

– Iwasang gamitin ito sa area ng skin na sensitive gaya ng mukha

– Iwasang gamitin ito sa area ng skin na kaka-shave pa lamang

 

Iba pang mga dapat tandaan

– Sa paglilinis ng skin, hindi kailangang maging grabe ito o humantong sa pagkuskos. Ang skin ay may natural protective barrier na hindi dapat masira.

– Noong 1994, nagsagawa ng pag-aaral kung saan ang loofah ay nakapagta-transfer ng species ng bacteria na maaaring maging sanhi ng infection. Ang bacteria na maaaring mamahay sa loofah sponge ay Enterobacteria, Kebsiella, at Pseudomonas species.

Ang Enterobacteria ay isang large and diverse group of bacteria that belong to the Enterobacteriaceae family, kabilang dito ang Escherichia coli (E. coli), Salmonella, and Shigella. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng urinary tract infections, sepsis, severe diarrheal diseases, at iba pa.

Ang Kebsiella isang uri rin ng bacteria na maaaring magdulot ng pneumonia, urinary tract infections, and bloodstream infections.

Samantala, ang ay uri rin ng bacteria na maaaring makabigay ng impeksyon lalo na sa may mahinang immune systems or underlying health conditions.

– Hindi gumagamit ang mga dermatologist ng loofah. Ang dermatologists ay mga medical professional specialized in diagnosing and treating conditions related to the skin, hair, and nails.

– Kung talagang pinipili ang paggamit ng loofah o pumice stone (panghilod) ay dapat sumailalim sa regular hypochlorite (bleach) decontamination.