Limitahan ang mga bata sa panonood ng TV

Kailangang limitahan ang mga bata sa panonood ng television o TV.

Hindi kailangang tumutok ang bata sa panonood nang mahabang oras. Ayon sa pag-aaral kung babad ang bata sa harap ng telebisyon ay nagkakaproblema siya sa kalidad ng atensyon.

Nagkaroon noon ng pag-aaral sa University of Washington Child Health Institute at nilathala ito sa journal ng Pediatrics. Dito sinasabing ang batang may edad tatlong taong gulang na tutok sa TV sa loob ng dalawang oras kada araw ay 20 percent na mas nagkakaroon ng attention problems pagtungtong niya ng edad pitong taong gulang kumpara sa batang hindi nanonood o hindi gaanong exposed sa TV.

Ang batang babad sa TV ay nagkakaroon ng problem paying attention sa kanilang teachers dahil sanay sila sa fast-paced visual stimulation sa TV. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan ng tamang subaybay ng magulang o parental guidance sa mga bata.