Ligtas ba’ng ikonsumo ang yuping canned goods?

Ang de-latang pagkain na ito ay may yupi. Ang uri ng pagkayupi ay matulis o may kanto kaya hindi na safe kainin.

Sa panahon ngayon na nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, marami sa atin ang nagkakasya muna sa mga de-latang pagkain o canned goods. Nagiging opsyon din ito kapag nagmamadaling makaluto dahil hindi na maawat ang gutom.

Hindi rin maiiwasan na makakikita tayo ng mga de-latang may yupi o dented canned goods sa pamilihan.

Ito na marahil ang dahilan kung bakit ang dented canned goods ay naka-sale o on sale na sa mga tindahan.

Sa ganitong sitwasyon kailangang maging matalinong consumer, mahal na ang mga bilihin – hindi naman tamang magkasakit pa tayo at magkaroon ng panibagong gastusin.

Bilang matalinong consumer, dapat alam ninyo kung may epekto ang pagkaing nasa yuping lata sakaling makonsumo.

Ang dented canned goods ay maaaring mayroong Clostridium botulinum, isang uri ng bacteria na may koneksyon sa botulism.

Ang botulism na kilala ring bilang botulinus intoxication, ay isang rare pero delikadong sakit na nakaaapekto sa nervous system at maaaring mauwi sa pagkaparalisa.

Unang tinatamaan ng botulism ay ang facial muscles at kakalat ito sa ibang bahagi ng ating katawan. Kung sakaling kumalat din ito sa breathing muscles, maaaring masundan ito sa respiratory failure.

Safe pa ba ang nabiling canned goods?

Safe pa ba kung may yupi ang mga de-latang pagkain o inumin? Dapat alam natin kung ano ang safe sa hindi na.

Hindi lahat ng yupi ay delikado.

Ang canned goods na ito ay safe pa para ikonsumo dahil hindi malalim ang pagkakayupi.

Tandaan natin na kapag ang yupi ay hindi matalas o matulis, ibig sabihin ay puwede pang kainin.

Maliban sa pagsuri kung yupi ang nabiling canned goods, itsek din ang expiration date nito. Huwag na ring balaking bilihin ang mga latang namaga na dahil mas hindi na ligtas kainin ang nasa loob nito. Hindi na rin dapat pang pag-isipan ang mga kinalawang na de-latang pagkain. Huwag na rin iyang bilihin.

Ang dented canned goods na ito ay hindi na ligtas pang ikonsumo.

Isipin ninyo kung magkano lamang ang dented canned goods na iyan na naka-sale, kumpara sa gagastusin ninyo sa ospital kapag nalason pa kayo.

Pero kung may iba pa namang pagpipilian bakit pa kayo bibili ng yuping canned goods? Maging matalinong mamimili at ingatan palagi ang kalusugan.