Ligtas ba tayo sa thermal paper na resibo?

thermal paper

Bilang konsumer, mahalaga para sa atin na mayroon tayong resibo para may habol tayo sakali mang magkaroon ng problema sa serbisyo o produktong nabili. Dito rin natin nalalaman kung saan napupunta ang ating pinagkagastusan.

Bagama’t nasa siyensya o teknolohiya na ang pagkakaroon ng resibo, mahalagang malaman natin kung ito ay mapanganib. May nabalita kasi na ang mga resibo na nakaimprenta sa thermal paper ay may panganib na dala sa kalusugan.

Ang thermal paper na ito ay ang karaniwang nakukuha natin kapalit ng produkto o serbisyong ating binayaran. Ito ay nangungupas, nabubura o nasisira sa maraming dahilan – kahit sa isang iglap pa lamang.

Ang nasabing balita ay ang pagkakaroon ng bisphenol A (BPA) na component na ginagamit ng thermally reactive coating sa ibabaw ng mga resibo.

ANO ANG BPA?

Ayon sa Food and Drug Administration (FDA) ng Amerika, ang BPA ay isang chemical component na nasa polycarbonate plastic na ginagamit sa pagbuo ng beverage containers at marami pang food at beverage can liners.

Ang plastic bottles na BPA-based ay generally clear at matigas. Sa mga lata, ang BPA-based liners ay bumubuo ng barrier sa pagitan ng pagkain at sa bahagi ng lata para maiwasan ang pagkabulok ng lata at paglipat ng metal sa pagkain.

Lantad tayo sa mababang antas ng BPA dahil kaunti lamang ang maaaring mailipat mula sa pagbabalot ng mga pagkain o inumin.