Let your skin breathe: Huwag laging gumamit ng beauty products

Kung mas marami kayong oras na nauubos sa labas ng bahay – be it working in the office, running errands, o anuman – siguradong mas marami rin kayong nilalagay na beauty products sa skin na maraming chemicals at residues. Tulad niyan ay sunscreen, lotion, makeup, at iba pa.

If our skin is free from beauty products, it allows the skin to function at its optimal level. Our skin is a vital organ that plays a crucial role in protecting our body from external elements, regulating body temperature, and eliminating toxins through sweat. When the skin is constantly covered with layers of beauty products, it can hinder this natural process and disrupt the skin’s ability to perform its functions effectively.

Kapag nasa loob lamang ng bahay, it’s better na iwasan na ang paglalagay ng skincare products at iba pang tulad nito. Let your skin breathe naturally. Iwasan ang paglalagay ng deodorant, makeup, lotion at iba pang pampaganda.

Dagdag pa rito, excessive use of beauty products can clog pores, leading to issues such as acne, irritation, and inflammation, further compromising the overall health of the skin.

Same rin sa hair kasi na part din ng skin. Kung nasa loob ng bahay at hindi naman talaga marumi ang buhok, iwasan muna ang paglalagay ng shampoo, conditioner, at iba pang hair styling products.