Lahat ng parte ng orange may health benefits

Alam ninyo ba na lahat ng parte ng prutas na orange ay edible o puwedeng kainin? Higit pa rito ay may dala itong mga sustansya para mapabuti ang ating kalusugan.

Ang orange ay hindi lamang kilala bilang nagbibigay ng Vitamin C (ascorbic acid) na nagpapatibay sa immune system. Nakatutulong din ito para makapag-imbak at makasipsip ang katawan ng iron. Kailangan natin ito para mapagaling ang blood vessels, cartilage, bone collagen at muscle.

Mga parte na maaari at ligtas kainin sa orange (at iba pang citrus fruits)

Pith – ito ay ang kulay puti, spongy at mala-sinulid na nasa pagitan ng balat at segment (laman) ng orange na hindi mapait. Nagtataglay ito ng Vitamin C, calcium, fiber at may pampatibay ng resistensya na flavonoids. Sa paliwanag, ang pith ay mayroong antioxidants na nasa pormang flavonoids. Ang antioxidants ay may sangkap na maaaring proteksyon sa cells ng katawan laban sa free radicals, na maaaring may papel sa sakit sa puso, cancer at iba pang mga sakit. Ang free radicals ay molecules na nalilikha kapag tinutunaw ng katawan ang pagkain o kapag nalantad ka sa usok ng tabako/sigarilyo o radiation.

Peel – Ang balat na tinatawag ding zest ay may nutrisyon ding naibibigay. Mataas ito sa fiber at Vitamin C kumpara sa mismong laman ng orange. Ang fiber ay isang pangunahing sustansya na tumutulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi. Mayroon din itong polyphenols na konektado sa pag-iwas sa iba’t ibang malalang sakit tulad ng diabetes. Ang limonene na nasa balat ay isang kemikal na panlaban sa skin cancer.

Seeds – ang buto ng orange ay mayroon ding antioxidants para maging hydrated at fresh ang katawan. Ang mga butong ito ay energy booster din. Kung inaalala na baka makaapekto sa appendix ang buto, ang tsansa nito ay napakababa. Mainam na nguyain ang buto at para makuha ang nutrisyon.

Ang buto ay mabuti rin sa healthcare ng buhok at balat. Tulong din ito para makontrol ang blood pressure, pinababa ang peligro sa pagkakaroon ng cancer, at panlaban sa constipation.

Maiging hugasan muna nang mabuti ang orange bago ito kainin. Matapos hugasan ay maaaring ilang minuto itong ibabad sa tubig na may asin.

Kung napapaitan kayo sa mga nabanggit na parte, maaaring isama ninyo ito sa inyong smoothies. Maaaring unti-untiin muna ang kain nito hanggang sa masanay kayo.

Ano pang mayroon sa orange?

Ang orange ay may folate. Ang B vitamin folate ay kinakailangan ng katawan upang makagawa ng DNA o deoxyribonucleic acid at iba pang genetic material at upang tumulong sa paghahati ng cell. Pinoprotektahan ng folate ang mga abnormalidad ng kapanganakan sa fetal brains at spine, na ginagawa itong lalong mahalaga para sa mga buntis.

Taglay din ng orange ang beta carotene, antioxidant na panlaban sa free radicals. Ito ang mga kemikal na ginagawa ng katawan habang tinutunaw nito ang pagkain o gumagamit ng mas maraming oxygen sa habang nag-eehersisyo. Nagagawa rin nito ang mga ito kapag nalantad sa mga bagay tulad ng mga kemikal, usok ng tabako o sigarilyo, o radiation mula sa araw o iba pang pinagmumulan.

Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang dala ng free radicals ay maaaring humantong sa isang bilang ng mga malalang sakit.

Ang orange ay may thiamin na tinatawag ding anti-stress dahil pinatitibay nito ang immune system at pinabubuti ang kakayahan ng katawan na makayanan ang mga stressful na kondisyon.

Kung nakakain natin ang mga pagkaing makolesterol, maalat, at iba pa na nakasasama baka kaya nating kainin ang buong orange na malaking benepisyo sa ating kalusugan.