Laban sa buhay: Mahalagang may self-respect

Dahil nag-iiba ang ikot ng mundo at iba-iba ang bigat ng ibang sitwasyon sa buhay, nagdudulot ito ng masama o negatibo sa atin.

Sa panahon ngayon, mahalaga ang naiingatan ang ating kalusugan – sa kaisipan at katawan.

Ang pagkakaroon ng respeto sa sarili o self-respect ay mahalaga upang maging magaan ang pamumuhay natin sa araw-araw.

Alam nating ang respeto ay mahalaga at kung ito ay masisira, mawawala o sadyang wala ay malaking problema ang naidudulot nito sa atin.

Kapag mayroon tayong self-respect nasisigurong mayroon tayong kalidad sa ating karakter. Naiingatan natin dito ang katinuan ng ating pag-iisip, relasyon sa sarili at sa iba.

Hindi agad-agad nagkakaroon ng self-respect ang tao at napagaganda ito sa paglipas ng panahon base na rin sa obserbasyon kung anong magandang dulot nito sa atin. Mangyayari iyan kung bukas ang ating isipan at handa tayong maging maayos ang ating mga sarili. Sa ganitong paraan ay nasisigurong puro ang ating kaligayan at tagumpay sa buhay.

Ang self-respect ay katumbas ng pagmamahal sa sarili na hindi kailangang sobra upang maiwasan din ang pagiging makasarili.

Kapag mayroon tayong respeto sa sarili, nariyan ang ating maturity lalo na sa mga desisyon na kalaunan ay tayo rin naman ang sasalo at mga taong konektado sa atin.