Iwasang magpahiram ng makeup

Makeup

Sa malalimang usapin, okay lamang ba na humiramn at magpahiram ng makeup?

Hindi ito tungkol sa pagdadamot, pero kung tunay na kagandahan ang gusto mong manatili sa iyong panlabas na anyo ay dapat may rules ka ring sinusunod.

Ilan sa mga isyu na puwedeng makuha sa pagpapahiram at panghihiram ng makeup:

– impeksyon sa mata mula paggamit ng eye makeup

– pimples na pwedeng lumala pa lalo na kung oily ang skin ng gumamit ng makeup

– cold sores o singaw sa mga labi dahil may virus na maaaring kumapit sa lipstick na hiniram o pinahiram

Maging maingat din sa makeup testers na nasa market. Isipin kung ilang tao ang gumamit nito lalo na kung ang ilan sa mga ito ay hindi naman napapalitan o obvious na marumi o exposed na sa bacteria at germs.

Mas maging maingat din sa mga beautician na aarkilahin mo ang kanilang serbisyo. Isipin din kung ilang kliyente na nila ang gumamit ng makeup na mayroon sila. Maiging magkaroon ka ng sarili mong makeup na siyang gagamitin ng makeup artist sa iyo.

Mahal ang pagpapaganda. Mas mahal ang pagpapagamot kapag nasira ang balat o nalagay sa alanganin ang kalusugan kaya dapat maging maingat. Gugustuhin mo ba naman na manghiram ng makeup ng iba kasama ng maaaring bacteria na ipahihiram din sa iyo? Hindi ‘di ba?

Kung hahanay ka rin naman sa moda ng pagpapaganda, palaging isaisip na dapat kaakibat din nito ang pagiging malinis at ligtas.