Homesickness, mental health disorder ba?

Emotional distress ang makaranas ng homesickness o pangungulila.

Ang homesickness ay ang estado na malayo ka sa iyong pamilya, tahanan at nasa bagong lugar. Maaari kang maapektuhan nito nang emotionally at physically.

Technically, ang homesickness ay hindi mental health disorder. Ang epekto nito ay iba-iba sa bawat tao. May tinatawag na mild at severe homesickness. Sa mild na uri nito ay nakakaya ng isang tao na siya ay nasa bagong environment hanggang sa tuluyang masanay sa sitwasyon. Sa severe case nito ay maaari itong tumagal na nakaaapekto na sa buhay ng isang tao sa araw-araw na maaaring magpahiwatig ng pinagbabatayan na isyu sa mental health tulad ng anxiety disorder o depression. Kapag mas lumalala pa ang sitwasyon ay makatutulong na ang therapist o doktor para rito upang suriin nang husto ang kondisyon.

Sa pagsusuri, kailangang malaman ng doktor ang mga sintomas ng homesickness ng isang tao upang maka-recover sa isyung ito.

Mga emosyonal na sintomas ng pagiging homesick

– Depressed o malalim na pagkalungkot

– Pagkabalisa o anxiety

– Pagkairita

– Pag-iwas sa mga tao

– Mababang motibasyon

– Hirap makapokus

Mga pisikal na sintomas ng pagiging homesick

– Walang gana o mahina ang katawan

– Nahihirapang makatulog

– Mabigat at masakit ang katawan

– May pananakit o sakit na nararanasan sa tiyan

– Pananakit ng ulo

Mga sanhi ng homesickness

– Nagagambala o nag-iibang lifestyle. May mga routine na hindi na nagagawa o nahihirapang gawin na nauuwi sa pagkabalisa.

– Pakiramdam na outsider. Ang halimbawa nito ay nasa ibang bansa ka na kahit matagal ka na ay nararamdaman mong hindi ka bahagi ng ginagalawan mong environment, nagpapabigat pa kung ang talagang turing sa iyo ng mga kasama mo ay hindi ka kabilang sa kanila.

– Kahirapan sa pag-adapt. Dito ay nahihirapang mag-adjust o umangkop ang isang tao. Mas madali sa kanila na nakaangkla pa rin sa dati nang nakagawian.

– Distansya sa kultura. Kapag ibang-iba ang kulturang bagong pinasukan ng taong nakararanas ng homesickness ay nawawalan siya ng interes para rito. Ang kulturang ito ay mula sa pag-uugali ng mga tao, paniniwala, lengguwahe at diyalekto, lifestyle, at iba pa.