Healthy ways para sa healthy na mga kuko

Marami ang nagpupunta sa nail salon para ma-pamper ang mga kuko sa mga kamay at paa.

Pero bago magpaganda ng mga kuko, may mga dapat tandaan para na rin sa iyong kapakanan.

 

Tamang pangangalaga sa mga kuko

 1. Iwasan na gupitin ang mga kuko nang sobrang maikli. Maaaring maka-promote ito ng ingrown nails at maging daan sa pagkakaroon ng peligro sa impeksyon.
 2. Kung may diabetes, mas maging maingat at iwasan na masugatan habang naglilinis ng kuko.
 3. Gumamit ng emery board at marahang pakinisin ang mga kuko. Isang direksyon lamang ang pag-file upang hindi masira ang mga kuko.
 4. Bago i-avail ang services ng nail salon, suriin muna kung ito ay malinis at kung malinis din sa katawan ang mga nagsisilbi rito. Suriin din kung ito ay lisensyado para masigurong sila ay maingat sa kanilang trabaho at propesyon.
 5. Kung pupunta ng salon, mas okay ito kung gagawin ito sa umaga para hindi pagod ang maglilinis ng iyong mga kuko. Dito naiiwasan na maserbisyuhan nang may pagkukulang o pagkakamali.
 6. Kung gustong magpalinis sa salon, mainam na magdala ng sariling nail kit para siguradong ligtas sa pagsasalin ng bacteria mula sa ibang gumamit ng nail kit ng salon.
 7. Iwasan ang paglalagay palagi ng nail polish. Kung nasa bahay o madalas sa bahay, huwag nang mag-nail polish pa para nakahihinga ang mga kuko.
 8. Iwasang kagatin ang mga kuko para hindi ito masira, maging daan para magkaroon ng sugat at impeksyon.
 9. Regular na maglagay ng lotion kahit sa mga paa para maging pantay, huwag lamang maglagay ng lotion sa mga kamay.
 10. Gumamit ng pumice stone (panghilod) o file sa pagtanggal ng dead skin.
 1. Huwag tanggalin ang cuticle dahil protection ito ng kuko para maiwasan ang pagpasok ng dumi o impeksyon.

Kung kaya namang linisan ang mga kuko nang hindi gagastos sa pagpunta sa salon ay malaking bagay din para iwas-gastos at pagod. Mae-enhance rin ang kaalaman para sa pagpapanatili ng magandang mga kamay at paa.

 

Iba pang mga dapat tandaan

– Ipasuri sa doktor kung ang kulay ng mga kuko ay nag-iiba, masakit, nag-iiba ang hugis.

– Ipasuri rin kung ang mga kuko ay numinipis o kumakapal, namamaga, namumula, nangingitim, naninilaw, nagdurugo, o lumulutong.

– Dapat ding maging concerned kung ang kuko ay hindi humahaba, o nagiging iba ang pagkatubo.

 

Manicure, pedicure at iba pa

Manicure – hango sa salitang Latin para sa “manus” (kamay) at “cura” (care o pag-aalaga).

Pedicure – hango sa salitang Latin para sa “pedi” (paa) at “cura” (care o pag-aalaga). Samantala ang karaniwang salitang nae-encounter din natin ay ang “pedestrian” na hango rin sa salitang Latin para sa “pedester” (going on foot). Ang halimbawa nito ay pedestrian o pedestrian lane.

Mahigit limang libong taon na ang nakalilipas, nagsimula ang pagbibigay-pangangalaga sa mga paa sa Egypt tulad nina Cleopatra at Queen Nefertiti.

Ang mga Egyptian noong araw ay nagamit ng pula na pampakulay bilang ang isang tao ay nasa highest social status.

Sa India, bago pa naimbento ang nail polish, gumagamit ng henna na brownish red sa mga kuko sa kamay.