Halaga ng pagtitipid at pag-iipon

pera

Sa panahon ngayon na taas-presyo ng mga bilihin dahil sa lumalala ring presyo ng gasolina, hinihimok din tayo ng pamahalaan na maging matipid lalo pa’t nariyan pa rin ang pandemya na dagdag krisis at pasanin ng pamilyang Pinoy.

Ang payo ng mga matatanda noon, habang bata ay matuto nang mag-impok ng salapi upang kung kailanganin ito ay hindi na mahirapang maghagilap lalo na kung emergency.

Kung tutuusin, ang pag-iipon ay maaaring magawa kahit pa anong edad natin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Iyan ay kung gugustuhing mag-ipon.

Mahirap mag-ipon at talaga namang tiis-tiis o sobrang sakripisyo upang hindi mabili ang mga bagay na gusto at sa halip ay ilaan ito sa mas kailangang bagay.

Noong 2017 nagkaroon ng survey na isinagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at lumabas sa kanilang pag-aaral na tanging 15.8 milyong Filipino adults lamang ang may sariling bank accounts.

Ayon pa sa BSP, 52.8 milyong adults ang walang bank accounts at 60 porsyento sa kanila ang nagsasabing wala silang sapat na pera para makaipon.

Ang pag-aaral ng BSP ay ibinatay sa mga taong tumatanggap ng mga sahod, tumatanggap o nagpapadala ng remittances, nag-iipon, at nagbabayad ng bills.

MGA PARAAN PARA MAKAIPON NG PERA

Mahirap mag-ipon dahil mas ramdam natin kung ano-ano ang pinaglalaanan ng ating pera sa bawat araw o tuwing kinsenas at katapusan. Naroon ang takot ng marami na wala pa ang inaasahang parating na pera ay nakaabang na ang mga gastusin. Ito ang mga dahilan kung bakit marami ang nahihirapang mag-ipon ng pera.

Para makaipon ang unang dapat gawin ay magkaroon ng willingness na gagawin ito at may buong determinasyon para ito ay mangyari.

Sunod ay ilista ang mga gastusin. Kailangang detalyado kung saan napupunta ang pera.

Kailangang simulan na ang pagba-budget kahit pa nakikitang marami ang gastusin. Mas dito pa dapat kumuha ng dahilan kung bakit kailangang mag-budget.

Kapag nakitang malaki o masyadong malaki ang gastusin, humanap ng paraan para mabawasan ang iba rito – partikular sa hindi kailangan. Ang isang halimbawa nito sa mga pagkain – kailangan ba talagang bumili ng kape sa mamahaling coffee shop o bumili ng mga milk tea? Kailangan bang sa labas pa kumain o sa mamahalin resto sa halip na magluto na lamang sa bahay para mas tipid?

Dahil uso ngayon ang mga online na bilihin, isipin kung kailangan ba talagang bumili pa sa mga ganito o baka naman may item pa sa bahay na maaaring maging substitute para rito.

Bawasan na rin ang mga subscription mula sa kung saan-saan para makaiwas sa bayaring hindi naman importante.

Sa mga gastusing nakalista, ilagay o piliin sa mga ito ang priorities – kung anong kailangan sa araw-araw at huwag isama rito ang mga luho lamang.

Magkaroon ng goals kung bakit kailangang mag-ipon. Kung may tinatarget kang bagay – halimbawa ang makapaggraduate ang mga anak ngayong taon – ay dapat maisakatuparan ito.

Goal ding matatawag ang magkaroon ng bakasyon – reward ito sarili. Maliban diyan ang makaipon para sa retirement years upang mayroon kang gagastusin, at iba pa.

Matapos nito ay i-review kada buwan ang gastusin at naiipon. Sa ganitong paraan ay nakakakilos nang maaga kung magkaroon ng problema at makita rin ang improvement sa sarili sa pag-iipon at paghawak ng pera.