Halaga ng family planning

Ang family planning o pagpaplano ng pamilya ay ang pagkokonsidera sa bilang ng mga anak na gusto ng mag-asawa, kabilang na rito ang maaaring hindi kagustuhan na magkaroon ng anak, at edad kung kailan nila gustong magkaroon ng anak. Kailangan din nilang ikonsidera ang sitwasyon nila katulad ng pinansyal at sa karera bago bumuo ng pamilya. Kung aktibo sa sekswal ang mag-asawa, maaari nilang ikonsidera ang paggamit ng mga kontraseptibo na salik din ng family planning.

Bakit kailangan ng Family Planning?

Sa lumolobong populasyon ng bansa, isinulong ang family planning upang maging isang daan at solusyonan ang problema sa tumataas na bilang ng populasyon. Isa ring dahilan kung bakit isinulong ang family planning ay dahil sa paglaganap ng kahirapan at para maiwasan ang problemang pangkalusugan. Ang family planning ay maaaring makatulong sa mga kabataang babae na nasa mas mataas na panganib sa kalusugan dahil sa maagang panganganak. Makatutulong din ito sa mga matatandang babae na nasa panganib dahil sa panganganak. Bilang karagdagan, ang family planning din ay nakatutulong sa magandang resulta sa kalusugan ng mga kababaihan, bagong silang, mga bata at sa buong pamilya.

Hindi maikakaila na sa panahon ngayon ay maraming nahuhusgahan dahil sa maagang pagbubuntis na dulot ng kawalan ng family planning. Para sa mga kababaihan, ang mga negatibong resulta na kaugnay sa hindi sinasadya o maagang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng prenatal delays, depresyon, at tumataas na bilang ng mga insidenteng pagmamalupit sa mga buntis. Ang mga batang ipanganganak na hindi kailanman plinano ay may posibilidad na magkaroon ng mga negatibong kalalabasan. Maaari silang ipanganak na mayroong kulang na partre ng katawan, masyadong magaan, at iba pang mga negatibong kalalabasan. Maaari ring ang mga bata ay hindi kayang sustentuhan ng gatas mula sa ina na maaaring magdulot sa kanila ng malnutrisyon at iba pang mga sakit na maaaring makuha dahil sa kakulangan ng sustanysa. Ang mga negatibong epekto na ito ay maaaring maging sanhi ng sakit at maaari ring maging sanhi ng kung ano ang magiging asal nila paglaki.

Ano ang mga dahilan bakit mayroong hindi sumusunod sa family planning?

Ang mga sumusunod ay salik o dahilan kung bakit hindi sila sumusunod sa Family Planning:

– Kakulangan sa pera

– Kakulangan o walang access sa mga pampublikong serbisyo

– Kakulangan sa kaalaman tungkol sa Family Planning

– Nasa malalayong lugar

Ano-ano ang iba’t ibang pamamaraan sa Family Planning?

Kasama sa modernong pamamaraan ng family planning ang birth control, assisted reproductive technology at family planning programs. Ayon sa The United Nations Population Fund (UNFPA), “Contraceptives prevent unintended pregnancies, reduce the number of abortions, and lower the incidents of death and disability related to complications of pregnancy and child birth.” Ayon din sa kanila, “If all women with an unmet need for contraceptives were able to use modern methods, and additional 24 million abortions (14 million of which would be unsafe), 6 million miscarriages, 70,000 maternal deaths and 50,000 infant deaths would be prevented.”

Mga pamamaraan

-Dito nabibilang ang mga kontraseptibo na pamamaraan. Mayroong natural at chemical-based na pamamaraan, na mayroong magandang dulot. Ang natural na pamamaraan para maiwasan ang pagbubuntis ay:

-Withdrawals

-Calendar-based method

Ang mga sumusunod naman ay ang pamamaraang siyentipiko:

-Vasectomy

-Tubal ligation

Ang mga sumusunod naman ay ang mga pamamaraan na maaaring makakuha mula sa mga pamahalaang lokal sa pangkalusugan:

– Pills

– Implants

– IUDs

– Condoms

– Contraceptives injections

– Emergency Contraception Pill

– Contraceptive ring

– Diaphragm

Ilan taon ang tamang agwat ng mga bata?

Ang inirerekomendang pagitan bago subukan muli ang pagbubuntis ay 24 na buwan upang mabawasan ang mga panganib sa ina at sanggol. Nakadepende na rin sa mag-asawa kung ilang taon ang gusto nilang agwat bago muling magka-anak dahil mayroon ding mag-asawa na gusto munang mapalaki nang maayos ang unang anak bago ito muling sundan, ngunit ang pinapayo ay kapag ang unang anak ay tumuntong na ng 2 taong gulang, maaari na muling masundan ito.