Hadlang ba ang big age gap sa relasyon?

“Age doesn’t matter, lovers do and “age is just a number,” ito ang mga kasabihan tungkol sa edad – usaping may lalim kapag napag-uusapan na ang relasyon o pag-ibig.

Para sa iba, mas pinipiling makipag-relasyon ng mga lalaki ang mga babaeng mas bata sa kanila. Ayon din sa pag-aaral, mas gusto ng mga kababaihan ang mas matanda sa kanila dahil mas matured ang mga itong mag-isip at mataas ang kasiguraduhang masusuportahan nila ang mga magiging anak nila sa hiniharap at wala silang nakikitang magandang dulot sa pakikipag-relasyon sa lalaking mas bata sa kanila. Pero ayon din sa pag-aaral, ang mga nabanggit ay nagbabago o pabago-bago habang lumilipas ang panahon. Pero, mahalaga ba ang agwat ng edad sa isang relasyon kapag puso na ang umiral?

Ano ba ang age gap relationship?

Ang age gap relationship ay tumutukoy sa agwat ng edad, na kadalasan ay 10 taon ang agwat, sa isang relasyon.

Mga problemang kinakaharap ng age gap relationship ngayon

Hindi natin maipagkakaila na sa panahon ngayon ay may kaniya-kaniya ng grupo ng ebolusyon. Nariyan ang millennials at GenZ (generation Z) na tinatawag at iba pang mga henerasyon ngunit kahit mayroon mang sari-sariling grupo ang bawat henerasyon, hindi pa rin nakaliligtas ang problema pagdating sa age gap relationship.

Mayroon isang pag-aaral na nagsasabing kapag ang isang relasyon ay mayroong age gap, iisipin o iniisip ng mga tao na ang isa sa kanila ay nakipagrelasyon lamang dahil sa may kailangan ito sa isa. “I think the most common stigma is that if the woman is younger then she must be a gold digger and he must be lonely or creep, or, if the woman is older, she must be trying to recapture her youth and he is probably the gold digger,” ani Mialauni Griggs, isang relational therapist.

Mga hamon na kinahaharap ng age gap relationship

 1. Different life stages

– Ayon kay Griggs, mas pinoproblema ng mga kababaihan ang salik na ito dahil mayroong timeline ang mga babae sa pagkakaroon ng mga anak.

 1. Power dynamic may exist

– Karamihan na nasasangkot sa bagay na ito ay ang mga magkarelasyon na mayroong 10 taon o pataas ang agwat dahil dito maaaring ang isa sa kanila ay nasa ibang lebel na ng propesyon at mas stable na.

Mga bentahe ng age gap relationship

Kahit pa man malaki ang impluwensya ng social pagdating sa age gap relationship, mayroon pa ring mga bentahe ang pagiging isa sa mga age gap relationship partners:

 1. Each partners are prepared for stigma

– Napatunayan na ang mga kababaihan ay nakapag-isip na ng mga maaaring kalalabasan ng pagpasok nila sa isang age gap relationship kaya handa na silang pasukin ang ganitong klaseng relasyon dahil handa na silang maging honest at open sa magiging partner nila upang pag-usapan ang mga maaari nilang pagdaanan.

 1. Women tend to find more happiness

–  Ayon sa pag-aaral, mas nagiging masaya ang mga babae (mas matanda kaysa sa lalaki) sa isang age gap relationship kumpara sa ibang mga edad dahil pakiramdam nila ay pantay silang dalawa sa lahat ng aspeto at para naman sa mga kalalakihan ay hindi ito malaking kaso para sa kanila.

 1. The involved partners may have a longer life expectancy

– Napatunayan na ang partners na kabilang sa age gap relationship ay mas mahaba ang buhay. Marahil dahil ito sa differential fertility, at ang kakayahan ng mas bata na alagaan ang mas matanda hanggang pagtanda at economic security.

 1. Financial stability

– Ang mas matanda sa magkarelasyon ay financially stable na at sa pagdaan ng panahon, ang isa ay mapupunta na rin sa stability.

 1. Maturity

– Dahil ang isa sa magkarelasyon ay marami nang naranasan o napagdaanan, mas kaya na niyang i-handle ang bawat sitwasyon sa mature na pamamaraan.

 1. Different viewpoints

– Pareho silang galing sa ibang henerasyon kaya maaaring magkaiba rin sila ng mga pananaw at paniniwala sa buhay na maaaring makapagbigay sa isa’t isa ng mga panibagong kaalaman, experience at iba pa.

 1. Better balance

– Kapag natapos na ang mas matanda sa pagsuporta sa pamilya o relasyon (kadalasan sa usapang pinansyal), ang isa naman ay handa nang sumalo sa ibang responsibilidad.

Mga disbentahe ng age gap relationship

 1. Becoming parents

– Para ito sa mga magkarelasyong malaki ang agwat. Hindi maikakaila na ang pagiging fertile (lalo na sa mga babae) ay mayroong timeline kaya maaaring maging disbentahe sa age gap relationship ang pagkakaroon ng anak dahil kung ang mas matanda sa kanila ay hindi na kayang magbigay ng mga supling.

 1. Might not work out in longer runs

– Dahil din sa pagkakaiba ng opiniyon at pananaw. Maaari rin itong pagsimulan ng away at hindi pagkakaintindihan na maaaring mauwi sa hiwalayan.

 1. Society pressure

– Ito ang pinakamalaking dagok sa age gap relationship.

 1. Life priorities

– Hindi maipagkakaila na maaaring iba ang priority ng bawat isa dahil sa kanilang edad.

 1. Displeasing romance

– Maaaring mas kailangan ng mas bata sa isang relasyon ang romance na maaari ring hindi na kayang ibigay ng mas matanda na siyang magiging dahilan ng dissatisfaction sa kanilang relasyon.

Ano ang tamang gap sa isang relasyon?

Ang ideyal na pagitan ng edad sa isang relasyon ay 3 hanggang 5 taon.

Mga dapat gawin para ma-work-out ang age gap relationship

 1. Tanggapin ang pagkakaiba
 2. Open na komunikasyon
 3. Huwag maging parang magulang o guro sa karelasyon
 4. Alisin ang insecurities
 5. Alamin ang parehong kagustuhan
 6. Huwag masiyadong clingy
 7. Respetuhin ang relasyon

Mahalaga ba talaga ang age gap sa isang relasyon?

“You should not date anybody who is lesser than half your age plus seven,” isang kasabihan na kung tutuusin ay wala namang kabuluhan. Ang pagpasok sa isang relasyon ay walang sinusundang batas, walang sinusukat na aspeto kung ano, papaano at sino ang pwede mong maging katuwang sa buhay. Mas matanda man siya o mas bata ka man, o kabaliktaran, hindi maitatanggi na kapag napanatag kayong pareho sa isa’t isa at tulad ng sinasabi nilang “the feeling is mutual,” hindi mo pa rin puwedeng pigilan ang sarili mong tingnan ang hinaharap na kasama siya at katuwang sa lahat ng bagay sa iyong buhay.

Kung sa tingin mo at napatunayan mong kaya niyang gampanan ang kung ano mang standard na hinahanap mo, kahit pa man mas matanda o mas bata siya, then there is no other limitation rather than what ifs. Ayon pa sa isang kasabihan, “Age does not protect us from love but love, to some extent, protects us from age.”