Global Cat Day: Proteksyon din ng mga pusang gala

Tulad ng pagdiriwang ng World Food Day, ang Global Cat Day ay ipinadiriwang din tuwing Oct 16 kada taon. This is celebrated to raise awareness about the welfare and well-being of cats worldwide.

Sa mga higit na nakauunawa sa halaga ng mga pusa, ito ang atensyon at pagmamahal na nagmumula sa tunay na pamilya.

Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng responsableng pagmamay-ari ng pusa, pagtataguyod ng pag-aampon mula sa mga shelter, at pagtugon sa mga isyu gaya ng sobrang populasyon at mga pusang gala.

Panahon ito upang higit na turuan ang mga tao tungkol sa wastong pangangalaga at paggamot sa mga pusa, pati na rin ang pagtataguyod para sa mga patakaran at batas na nagpoprotekta sa kanilang mga karapatan.

On Global Cat Day, various organizations and individuals come together to organize events, initiatives, and campaigns that focus on cat-related issues. Maaaring kabilang dito ang mga fundraiser para sa mga lokal na shelter ng hayop, mga adoption drive, mga workshop na pang-edukasyon sa pag-aalaga ng pusa, at maging ang mga programang outreach sa komunidad upang magbigay ng mga serbisyo ng spaying at neutering para sa mga ligaw na pusa. The aim is to not only highlight the challenges faced by cats but also to celebrate the joy and companionship they bring to our lives.

Kailan nagsimula ang pagdiriwang ng Global Cat Day?

Global Cat Day was originally started in 2001 by Alley Cat Allies na nasa Bethesda, Maryland sa Amerika. Ito ay isang nonprofit organization dedicated to the protection and well-being of cats.

National Feral Cat Day

Global Cat Day replaces National Feral Cat Day, ang event na ipinagdiriwang ng nasabing grupo.