Gift certificates dapat walang expiration

Ang mga halimbawa ng gift certificates/checks/cards na tinatawag ding GCs.

Dahil panahon ng Kapaskuhan, siguradong marami sa inyo ang nakatanggap o makatatanggap ng gift certificates/checks/cards na tinatawag ding GCs.

Minsan nang naging paalala ng Department of Trade and Industry (DTI) na ang anumang GCs ay hindi nae-expire o napapaso. Isang bagay ito na dapat ninyong malaman bilang consumers. Maaaring gamitin hanggang sa maubos ito ng may hawak ng GCs.

Ito ay nakabase sa Republic Act. 10962 o Gift Check Act of 2017, isang batas na nagre-regulate sa pagbibigay, paggamit at pagkuha ng GCs.

Sa Section 5 ng batas, ipinagbabawal dito ang:

  1. Pag-isyu ng GCs na may mga petsa ng pag-expire
  2. Pagpapataw ng petsa ng pag-expire sa store value o halaga na nakalagay, credit o balanse ng GCs; o
  3. Pagtanggi na hindi kilalanin o i-honor ng ang hindi nagamit na halaga, credit, o balanseng stored value.

Ibig sabihin nito, sa sandaling nabili na ang GCs ito ay mananatiling valid magpakailanman.

Isang malinaw na paliwanag dito ay dahil ang GCs ay binili gamit ang pera, hindi dapat ito ma-expire. Good as cash ito dahil ang ipinambili rin naman sa GCs na ito ay pera na hindi naman napapaso.

Kapag ang isang GC ay ginamit para sa isang pagbili at may balanse o naiwan mula sa transaksyon, ang retailer ay kinakailangan na igalang ang balanse, kung mayroon man, na dapat ding maging valid hanggang magamit.

Gayunman, ang supplier (o ang nakapangalan na kumpanya, malls, establishments atbp. sa GCs) ay maaaring hindi tanggapin ang GCs kung ito ay sira o napunit, may bura, nabasa, at iba pa.

Sakali mang magsara ang business establishment, maaaring ibalik ng mga may hawak ng GCs para sa refund o gamitin sa opsyon ng consumer nang hindi bababa sa dalawang buwan bago ang petsa ng pagsasara.

Ang mga may expiration dates lamang ay ang mga tinatawag na coupons, vouchers at gift checks na ibinigay sa pamamagitan ng loyalty, rewards, at promotional programs. Ang halimbawa nito ay kapag pumunta kayo sa supermarket at nasa promotion ang kanilang ibinibenta, dito ay sinasabing maaari kayong makakuha ng certain GC basta kailangang bumili ng halagang P1,000.

Ang mga mapatutunayang lumabag sa RA 10962 ay pagmumultahin ng DTI mula P500,000 hanggang P1 milyon, at obligadong ibalik ang hindi nagamit na balanse ng GC sa loob ng 90 araw mula sa pagdeklara ng DTI ng paglabag.