Fishy smell down there? Ano’ng dapat gawin?

Iritable ka ba sa pagkakaroon ng malansang amoy sa private part mo? Sa iba hindi lamang basta malansa kung hindi ay amoy bulok na itlog.

The presence of a fishy smell in the genital area can be a cause for concern and may be indicative of an underlying issue.

Para sa mga kababaihan, ang isang common reason sa ganitong amoy ay bacterial vaginosis, isang condition ng imbalance bacteria in the vagina.

Ang pagkakaroon ng malansang amoy ay nangyayari rin sa mga kalalakihan na dahil din sa bacteria.

Kapag hindi balance ang bacteria nagreresulta ito sa mabahong amoy. Additionally, certain foods, hormonal changes, or poor hygiene practices can also contribute to an unpleasant odor in the genital region.

If you are experiencing a fishy smell from your private parts, it is important to consult with a healthcare provider para masuri nila kung ano ang dapat gawin para rito.

Ang doktor ay maaaring magrekomenda ng pagbabago sa lifestyle mo, such as maintaining good hygiene practices, wearing breathable cotton underwear, and avoiding irritating products like scented soaps or douches.

Sa ibang mga kaso, medication such as antibiotics or antifungal creams may be prescribed to address the underlying cause of the odor. It is crucial not to ignore any unusual odors or symptoms in the genital area, as they may be a sign of a more serious health issue that requires medical attention.

 

Iba pang mga sanhi ng malansang amoy sa kalalakihan o kababaihan

– Pagkakaroon ng UTI o urinary tract infections

– Yeast infection – Ang yeast infection, na kilala rin bilang candidiasis, ay isang karaniwang fungal infection na dulot ng sobrang paglaki ng Candida fungus. Candida is a type of yeast that naturally resides in the human body, pangunahin sa bibig, lalamunan, bituka, at genital areas. Gayunman, kapag ang balanse ng bakterya at yeast sa katawan ay nagambala, tulad ng dahil sa mahinang immune system, antibiotics, hormonal changes, o poor hygiene, ang Candida ay maaaring mabilis na dumami at humantong sa isang impeksiyon.

– Pagkakaroon ng STI o sexually transmitted infection. STIs are infections transmitted through sexual contact, and they can affect anyone who is sexually active – lalo na ng hindi maiingat sa pakikipagtalik. Common symptoms of STIs include unusual discharge, itching, and a strong odor.

– Penile o vaginal cancer – ang penile (sa lalaki) o vaginal (sa babae) cancer ay maaaring sanhi ng pagkakaroon ng masamang amoy sa private parts.

– Mga pagkain – ang pag-inom ng kape, o pagkonsumo ng mga pagkaing may kape, repolyo, bawang, isda, sibuyas, asparus ay maaaring maging sanhi ng hindi magandang amoy ng private parts.

Muli, kapag nakararanas ng foul odor sa inyong private parts, mas mabuting magpa-checkup sa doctor para sa klarong pagsusuri at treatments para rito.