Factors na nagpapataas ng blood sugar

Concern ng mga diabetic kung paano maiiwasan na tumaas ang kanilang blood sugar levels.

Blood sugar levels, also known as blood glucose levels, refer to the amount of glucose present in the bloodstream at a given time. Ang glucose ay isang uri ng asukal na nagmumula sa pagkain na ating kinokonsumo at ito ang pangunahing pinagkukunan ng energy para sa ating katawan. Ang mga antas ng glucose sa dugo ay mahigpit na kinokontrol ng hormone na insulin, na ginawa ng pancreas (lapay). When we eat, our blood sugar levels rise as the food is broken down at inilalabas sa daluyan ng dugo. In response, the pancreas releases insulin to help transport the glucose into our cells to be used for energy.

Mahalagang mamantina ang maayos na blood sugar levels lalo na sa may diabetes. Ano ba ang mga dahilan ng pagtaas ng blood sugar levels?

 

Carbohydrates

Ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa carbohydrates, partikular na ang refined sugars at simpleng carbohydrates, ay maaaring humantong sa mabilis na pagtaas ng blood sugar level. This is because these types of foods are broken down quickly in the body, na nagiging sanhi ng pag-akyat ng glucose na pumasok sa daluyan ng dugo.

Ang mga halimbawa ng mga pagkaing mataas sa carbohydrates ay ang kanin, tinapay, prutas, asukal, pasta, patatas, soft drinks, cookies or pasties, meats, fish eggs, dairy products (gatas, yogurt, atbp.), beans. Kung kakain ng mga ito, make sure na alalay lamang o kaunti lamang at hindi dapat nawawala ang mag-ehersisyo sa bawat araw.

 

Mainit na panahon

Delikadong kombinasyon ang init ng panahon at diabetes. Kapag ang katawan ay nalantad sa mataas na temperatura, maaari itong humantong sa dehydration at pagtaas ng stress hormones, tulad ng cortisol, na maaaring makaapekto sa regulasyon ng blood sugar. Additionally, heat can also affect insulin sensitivity, na ginagawang mas mahirap para sa katawan na ayusin ang blood sugar levels.

 

Dehydration

Kapag kulang sa tubig ang daluyan ng dugo mas nagiging concentrated o puro ang glucose at hahantong ito sa hyperglycemia o high blood sugar. Dito, ang kakayahan ng katawan na makontrol ang blood sugar levels nang epektibo ay nakokompromiso, na humahantong sa mga potensyal na pagbabago at pagtaas sa mga antas ng glucose.

Iwasan ang soft drinks, alcohol, inuming may caffeine. Mainam na tubig lamang ang inumin.

 

Stress

Totoo na ang stress ay isang salik o factor din na nagpapataas ng sugar level.

When a person experiences stress, their body releases stress hormones like cortisol and adrenaline as part of the body’s natural “fight or flight” response. Tinutulungan ng mga hormone na ito ang katawan na mabilis na tumugon sa mga nakikitang pagbabanta o hamon sa pamamagitan ng pagtaas ng tibok ng puso, bilis ng paghinga, blood sugar levels. In terms of blood sugar regulation, ang cortisol ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtaas ng produksyon ng glucose sa atay at pagbabawas ng glucose uptake sa mga selula ng kalamnan at taba. Nagreresulta ito sa mas mataas na antas ng glucose sa daloy ng dugo, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa maikling panahon dahil nagbibigay ito sa katawan ng dagdag na energy upang harapin ang pinaghihinalaang stressor. However, prolonged or chronic stress can lead to persistently elevated blood sugar levels, na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pangkalahatang kalusugan.

 

Kakulangan sa tulog

Research suggests that inadequate sleep can disrupt the body’s ability to regulate glucose effectively, leading to potential increases in blood sugar levels. Ang isang posible mechanism sa likod ng koneksyon na ito ay ang epekto ng kawalan ng tulog sa insulin sensitivity. Ang insulin ay isang hormone na nagre-regulate ng blood sugar level sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagkuha ng glucose sa cells para sa paggawa ng energy. Kapag kulang sa tulog, the body may become less responsive to insulin, na nagiging sanhi ng pag-iipon ng glucose sa bloodstream, na posibleng humahantong sa mataas blood sugar levels.

 

Coffee at iba pang inuming may caffeine

May mga tao na ang blood sugar ay sensitive sa caffeine. Ang kape – kahit walang asukal – ay maaaring magpataas ng blood sugar levels. Ang kape ay may caffeine, ganoon din ang tsaa (milk tea, iced tea, atbp.), soda, cocoa, at energy drinks.

 

Gum disease

Ang gum disease o periodontal disease ay maaaring maging sanhi para tumaas ang blood sugar levels. Ang koneksyon sa pagitan ng periodontal disease at pagtaas ng blood sugar leves ay nakasalalay sa inflammatory response ng katawan sa mga bacteria na nasa gilagid. Kapag naroroon ang periodontal disease, ang immune system ng katawan ay nagre-react sa pamamagitan ng paggawa ng inflammatory chemicals na maaaring makaapekto sa insulin resistance at humantong sa mas mataas na blood sugar levels sa  diabetics.

 

Kawalan ng almusal

Daan sa pagkakaroon ng hypoglycemia ang kawalan ng almusal. Kung hindi nag-almusal, pinahahaba nito ang panahon ng fasting mula sa nakaraang kain ng nakaraang gabi, na maaaring magresulta sa pagbaba ng blood sugar levels. Ang pagbaba ng blood sugar level ay maaaring magpalitaw ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkapagod, pagkamayamutin, at panghihina – daan ito para maglabas ng stress hormones ang katawan tulad ng cortisol at adrenaline. These hormones help regulate glucose levels, which can lead to an increase in blood sugar levels.