EDSA Carousel isasapribado

Ang EDSA Carousel na nasa proyektong Libreng Sakay habang nasa istasyon sa Nepa Q-Mart sa Quezon City. Ang EDSA Carousel ay planong isapribado ng Department of Transportation sa susunod na taon. (Kuha ng Bilibb)

Inanunysyo ng Department of Transportation (DOTr) na plano nitong isapribado ang EDSA Carousel sa susunod na taon.

Inanunsyo ito kasabay ng pagbubukas ng bagong bus stop nito sa Tramo malapit sa dulo ng MRT station sa Pasay City.

Ang pagsasapribado ay ugat ng pag-aaral ng DOTr sa layuning mapaganda ang serbisyo at naghahanda na rin ang ahensya sa Terms and References para rito. Kasama sa mga gagawin ay ang pakiusapan ang mga pribadong kumpanya na maglagay ng stalls at proteksyon bilang pananggalang sa init at ulan.

“We will work with the private sector; we will encourage them to work on the EDSA Busway. They will conform to meet the global standards. With that, magiging convenient ang travel,” ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista. “As more passengers are being catered by the busway system, we need to improve its efficiency.”

Ang EDSA Carousel ay may 17 median stations, four temporary curbside stations, at isang Integrated Terminal Exchange. Ang bagong bukas na bus stop sa Pasay City ay ikaapat na EDSA Busway station.