Dapat ba’ng sabihin sa mga anak ang kanilang mamanahin?

Dapat mo ba na sabihin sa mga anak mo ang kanilang makukuhang pera at properties kapag ikaw ay nawala na sa mundo?

Pagdating sa paksa ng pagtalakay sa mana sa iyong mga anak, may iba’t ibang opinyon kung kinakailangan o hindi ito kapaki-pakinabang.

Ang ilan ay nangangatuwiran na ang pagpapaalam sa iyong mga anak tungkol sa kanilang mamanahin sa hinaharap ay makatutulong sa kanila na magplano ng kanilang sariling pinansyal na hinaharap at gumawa ng matalinong mga desisyon. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na ang pagbubunyag ng impormasyong ito ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng self of entitlement o dependency sa mga bata, at maaaring hadlangan pa ang kanilang pagsusumikap na magtrabaho nang husto at makamit ang kanilang sariling mga layunin.

Bagama’t sa huli ito ay isang personal na desisyon, may mga salik o factor na dapat isaalang-alang kapag nagpapasya kung isisiwalat o hindi ang impormasyon tungkol sa mana sa iyong mga anak.

Una, mahalagang suriin ang antas ng kapanahunan at responsibilidad ng iyong mga anak. Kung sila ay mga nasa hustong gulang na may pananagutan sa pananalapi na nagpakita ng kakayahang gumawa ng mga tamang desisyon, ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at tulungan silang magplano para sa kanilang sariling kinabukasan. Gayunman, kung ang iyong mga anak ay bata pa o may kasaysayan ng pagiging pabaya sa paggastos o kawalan ng katatagan sa pananalapi, maaaring mas maingat na antalain o i-delay ang pagsisiwalat ng impormasyong ito hanggang sa sila ay tumanda at napatunayan ang kanilang kakayahang mag-manage ng pera nang responsable.