Dapat ba’ng may limitasyon sa malapit na ugnayan ng pamilya?

Matibay ang kultura ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan ng pamilya. Ang pagiging buklod ay sinisipat nating pundasyon ng maayos na lipunan. Pero aminin natin, bilang obserbasyon, na marami ang naaapektuhan ng pagiging – o sobra – malapit na ugnayan sa loob ng pamilya.

Ang malapit na ugnayan ng pamilya ay matagal nang pinahahalagahan sa maraming kultura ng mga bansa bilang pinagmumulan ng lakas, suporta, at koneksyon – dito angkop ang ating kultura. Gayunman, mayroon ding ilang mga disbentahe sa malapit na ugnayan ng pamilya na dapat isaalang-alang. Ang isang potensyal na disbentahe ay ang bugkos na relasyon sa pamilya ay kadalasang humahantong sa labis na pag-asa at kawalan ng kalayaan sa mga miyembro ng pamilya. Sa puntong ito, halimbawa, kung ang bunso ay may maayos na trabaho at maayos ang kita, may iba (o lahat) na miyembro ng pamilya na umaasa na lamang sa perang pinaghihirapan ng bunso – na habang nagpapakapagod nang husto para magtuloy-tuloy ang kita ay may iba na umaabuso ng tulong. May iba sa miyembro ng pamilya ay ayaw nang magsikap sa buhay dahil nakaasa na nang tuluyan sa miyembro ng pamilyang may pinagkukunan ng pera – na kahit ang sarili na nitong pamilya ay iniasa na lamang ang pangangailangan sa ibang tao. Sa kahulihan ay kawawa ang may trabaho dahil siguradong hindi ito nakakaipon nang maayos o sadyang walang naitatabi para sa sarili para kanyang hinaharap.

Ang isa pang disbentahe ng malapit na ugnayan ng pamilya ay ang potensyal para sa alitan at tensyon sa loob ng pamilya. Kapag ang mga miyembro ng pamilya ay malapit na konektado, ang kanilang buhay at mga desisyon ay maaaring maging lubhang magkakaugnay, na humahantong sa mga pagtatalo sa lahat mula sa mga bagay na pinansyal hanggang sa mga personal na relasyon. Maaari itong lumikha ng isang nakaka-stress at emosyonal na kapaligiran sa loob ng pamilya, na maaaring mahirap i-navigate at maaaring makapinsala sa lahat ng involved o kasapi.

Sa kabila ng mga potensyal na kawalan na ito, ang malapit na ugnayan ng pamilya ay maaari pa ring maging lubhang mahalaga at may silbi para sa maraming tao. Nasa bawat indibidwal at pamilya ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging malapit at pagsasarili, at upang harapin ang anumang mga salungatan o hamon na maaaring lumitaw. Sa huli, kapag pinamamahalaan nang maayos, ang malapit na ugnayan ng pamilya ay maaaring mag-alok ng pakiramdam ng seguridad, suporta, at pagmamahal na mahirap hanapin sa ibang lugar.