Dapat ba’ng ahitin o i-wax ang pubic hair?

Ano ang pag-aahit o pagwa-wax ng pubic hair?

Ito ay ang uri ng paraan ng pag-alis sa mga buhok na hindi natin gustong tumubo o gusto nating bawasan sa maselang parte ng ating katawan.

Ano ang pinagkaiba ng ahit at wax?

Ang pag-a-ahit ay ang pag-alis sa mga buhok sa ibabaw ng balat at naiiwan ang mga roots nito sa loob habang ang pagwa-wax naman ay ang pagbunot ng mga buhok kasama ang mga roots nito.

Ang iba’t ibang paraan ng pagtatanggal ng buhok sa pribadong bahagi ng katawan.

Ano ba ang pubic hair? Bakit mayroon tayo nito?

Ang pubic hair o buhok sa maselang parte ng ating katawan ay nagbibigay ng proteksyon sa balat lalo na kapag ito ay nagkikiskisan dahil sa sekswal na aktibidad, pinipigilan din nito ang paglilipat ng bacteria at iba pang pathogens.

Bakit inaahit o wina-wax ang pubic hair?

Maraming dahilan kung bakit inaalis ang pubic hair. Ang iba sa mga ito ay ang mga sumusunod:

  1. Misconception about unhygienic

– Maraming naniniwala na ang pagpapanatili ng pubic hair sa maselang parte ng katawan ay pagiging dugyot o marumi sa katawan, na kailanman ay hindi napapatunayang tama.

  1. Social norms

– Ang pag-aalis o pagti-trim ng pubic hair ay naging karaniwan na sa panahon ngayon dahil ayon sa datos, 31.5 porsyento ng kababaihan ay ginagawa ito dahil mas nagmumukhang kaayaaya para sa maselang parte ng kanilang katawan. Ayon din sa datos, mas kaunti ang mga lalaking nag-aahit o naggu-groom ng kanilang pubic hairs.

  1. Partner expectation

– Ayon pa sa datos, 21.1 porsyento ng mga kababaihan at parehong porsyento rin ng kalalakihan ang nag-aahit ng kanilang pubic hair dahil sa kagustuhan ng kanilang mga kinakasama.

  1. Personal preference

– Ang iba naman ay may sariling dahilan kung bakit nila inaahit ang kanilang pubic hair.

  1. Increased sensation

– Naniniwala naman ang iba na ang pag-ahit sa kanilang pubic hair ay mas magbibigay senswal sa kanila.

Bentahe ng pag-a-ahit o pagwa-wax ng pubic hair

– Walang medical reason kung bakit mahalaga ang pag-aahit sa ating pubic hair. Pero marami pa rin ang gumagawa nito dahil sa mga pansariling kadahilanan.

Disbentahe ng pag-a-ahit o pagwa-wax ng pubic hair

  1. Impeksyon

– Katulad ng nabanggit sa itaas ang pubic hair ay nagsisilbing proteksyon sa ating maselang parte ng katawan sa maaaring pathogens na pumasok sa atin kaya ang pag-ahit sa pubic hair ay maaaring mabilis kapitan ng mga karaniwan na impeksyon katulad ng UTI o urinary tract infection, vaginitis at yeast infections.

  1. Staph boils

– Maaari ring tubuan ng boils (pigsa) sa maselang parte ng katawan dahil sa skin irritation at impeksyon katulad ng cellulitis and folliculitis.

  1. Abscesses

– Katulad sa boils, ang abscesses (nana) ay dahil sa iritasyon at impeksyon na makukuha sa pag-aahit ng pubic hair.

  1. STIs

– Ayon sa pag-aaral noong 2017, malaki ang tsansa na magkaroon ng STIs o sexualy transmitted diseases ang pag-aahit ng pubic hair dahil ito ang nagsisilbing proteksyon sa ating maselang parte ng katawan.