CCP kaisa sa pagdiriwang ng National Women’s Month

CCP Main Building

PURPLE POWER. Ngayong Marso, pinararangalan ng Cultural Center of the Philippines ang National Women’s Month sa pamamagitan ng pag-iilaw sa Tanghalang Pambansa (CCP Main Building), Tanghalang Ignacio B. Gimenez (CCP Blackbox Theater), at Bamboo Pavilion sa Liwasang Kalikhasan na kulay purple. Ang façade lighting, na nilikha nina Camille Balistoy at Jericho Pagana at ipinatupad ng Production Design and Technical Services Division sa ilalim ng Production and Exhibition Department, ay ang pangunahing pamamaraan ng institusyong sining ng paggalang sa mga nagawa ng kababaihang Pilipino at pagtawag ng pansin sa kanilang papel sa pagbuo ng bansa. Sa pamamagitan ng isang hanay ng mga hakbangin at aktibidad, itinataguyod ng CCP ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-kapangyarihan ng kababaihan. (Mga kuha ni Rodel Valiente)

Tanghalang Ignacio B. Gimenez

Ang National Women’s Month ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap sa buwan ng Marso upang ipagdiwang at parangalan ang mga nagawang panlipunan, pang-ekonomiya, pangkultura, at pampulitika ng mga kababaihan sa buong mundo. Panahon na upang kilalanin ang mga kontribusyon at tagumpay ng mga kababaihan sa iba’t ibang larangan, gayundin ang pagpapalaki ng kamalayan tungkol sa patuloy na pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng kababaihan. Sa buong buwan, madalas na may mga kaganapan, kampanya, at mga hakbangin na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, empowerment, at pagkakaiba-iba, habang nagbibigay-liwanag din sa mga isyung kinakaharap pa rin ng kababaihan ngayon.

 

Liwasang Kalikhasan